•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Biznesplan

Biznesplan

Nazwa szkolenia:
BIZNESPLAN

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Cele szkolenia:
- przekazanie wiedzy na temat istoty procesu planowania w przedsiębiorstwie,
- zapoznanie uczestników z budową i zasadami konstruowania profesjonalnego biznesplanu.

Korzyści:
- poprawa skuteczności procesu ustalania celów i tworzenia planów działania,
- zwiększenie skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- zapewnienie procesowego podejścia do kwestii realizacji celów firmy.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład,
- analiza przykładów,
- samodzielne opracowanie poszczególnych części planu.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Źródła finansowania działalności gospodarczej
•    komercyjne i niekomercyjne źródła finansowania
2.    Zasady tworzenia biznesplanu
3.    Struktura biznesplanu
•    stałe elementy biznesplanu
•    elementy dodatkowe
•    różne rodzaje i układy planu
4.    Analiza sytuacji bieżącej
•    elementy otoczenia bliższego firmy,
•    otoczenie dalsze,
•    czynniki zewnętrzne rzutujące na działalność firmy
•    analiza SWOT
•    model Portera
•    analiza PEST
5.    Wyznaczanie celów i tworzenie planów działania
•    cele strategiczne
•    cele operacyjne
•    cele taktyczne
•    kryteria prawidłowo określonego celu biznesowego
6.    Organizacja działań marketingowych
•    segmentacja rynku i wybór rynku docelowego
•    różnicowanie i pozycjonowanie oferty
•    strategie: produktu, ceny, promocji i dystrybucji
7.    Finanse przedsięwzięcia
•    bilans
•    rachunek zysków i strat
•    rachunek przepływów pieniężnych
•    podstawowe wskaźniki analizy finansowej projektu biznesowego

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się