•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe

Nazwa szkolenia:
BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów firm i organizacji oraz właścicieli firm i menedżerów wykorzystujących w procesach decyzyjnych dane rynkowe.

Cele szkolenia:
- poznanie metod, narzędzi i procedur realizacji badań rynkowych i marketingowych,
- nabycie umiejętności analizy i interpretacji danych,
- nabycie umiejętności wykorzystania danych do modyfikowania działań organizacji.

Korzyści:
- zwiększenie skuteczności procesów decyzyjnych w organizacji,
- poprawa jakości funkcjonowania firm,
- możliwość samodzielnej realizacji badań.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład multimedialny
- analiza przykładów,
- samodzielne i zespołowe opracowanie fragmentów badań.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Informacyjne podstawy systemów decyzyjnych
•    badania marketingowe jako podstawa decyzji rynkowych
•    system informacji marketingowej w procesie zarządzania marketingowego
•    organizacja badań marketingowych
•    ewolucja teorii i praktyki badań marketingowych
2.    Obszary zastosowań badań marketingowych
•    analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju
•    badania segmentacyjne
•    badania zachowań i motywacji konsumentów
•    badania dotyczące produktu
•    badanie cen
•    badanie systemu dystrybucji
•    badania efektywności systemu komunikacji
3.    Przygotowanie badań marketingowych
•    proces badawczy
•    dobór próby
•    rodzaje błędów popełnianych w badaniach i metody ich redukcji
•    wiarygodność badań
•    aspekty etyczne badań
4.    Formy i metody gromadzenia danych
•    gromadzenie i zastosowanie danych wtórnych
•    gromadzenie i zastosowanie danych pierwotnych
•    metody ilościowe
•    metody jakościowe
5.    Opracowanie kwestionariusza badawczego
•    rodzaje kwestionariuszy
•    procedura budowy kwestionariusza
•    zasady konstruowania kwestionariusza
•    rodzaje pytań i zasady ich budowy
•    skalowanie odpowiedzi
6.    Analiza i interpretacja danych
•    kodowanie danych
•    tabulacja danych
•    analiza danych
•    interpretacja danych
•    wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników
7.    Prezentacja wyników i ocena badania
•    zasady opracowania raportu z badań
•    metody prezentacji wyników badania
•    formy graficznej prezentacji wyników
•    zasady prezentacji wyników
•    metody kontroli wyników badania i jego ocena
8.    Wykorzystanie internetu w celach badawczych
•    Rola internetu jako źródła pozyskiwania informacji
•    Metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w internecie
•    Zasady prowadzenia badań
•    Perspektywy rozwoju internetowych badań marketingowych

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się