•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Nazwa szkolenia:
ZARZĄDZANIE CZASEM

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, menedżerów, właścicieli firm, którzy chcą skutecznie zarządzać swoimi działaniami w czasie.

Cele szkolenia:
- poznanie przyczyn marnotrawienia czasu,
- nabycie umiejętności identyfikacji "złodziei czasu",
- nabycie umiejętności wykorzystania technik ustalania priorytetów,
- podniesienie umiejętności budowania harmonogramu działań dla różnych okresów.

Korzyści:
- zwiększenie skuteczności własnych działań na gruncie prywatnym i zawodowym,
- zwiększenie własnego budżetu czasu,
- umiejętne planowanie działań w różnych przedziałach czasowych.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład multimedialny
- analiza przykładów,
- ćwiczenia obejmujące wykorzystanie poszczególnych metod i narzędzi.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Analiza czasu - sporządzanie „budżetu” czasu
2.    Identyfikowanie „złodziei” czasu – sposoby neutralizacji
3.    Najczęściej popełniane błędy przy organizacji czasu
4.    Sposoby kontrolowania swojego otoczenia
5.    Proces wytyczania celów i priorytetów
•    definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu
•    kontrola i weryfikacja celów
•    wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
6.    Zarządzanie priorytetami
•    analiza ABC
•    zasada Pareto
•    zasada Eisenhowera
7.    Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
•    planowanie codziennych czynności
•    planowanie efektywnych bloków pracy
•    plan działania
•    tabela spędzonego czasu
•    praca z grafikiem dnia
8.    Przepływ informacji i jego znaczenie dla planowania zadań
9.    Asertywność jako umiejętność warunkująca efektywną organizację czasu
10.    Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
11.    Jak realistycznie budować swój plan czasowy?
12.    Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
13.    Kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych
14.    Strategie odkładania spraw na później
15.    Stres a organizacja pracy

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się