•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem

Nazwa szkolenia:
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, właścicieli firm, którzy chcą skutecznie zarządzać swoimi pracownikami oraz podnosić efektywność i skuteczność pracy zespołów pracowniczych.

Cele szkolenia:
szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników.
Szkolenie ma charakter interaktywny. W celu uzyskania najlepszych rezultatów wykorzystane zostaną różnorodne metody i techniki szkoleniowe.

Korzyści:
- zwiększenie skuteczności własnych działań kierowniczych,
- zwiększenie zaangażowania i poziomu motywacji pracowników,
- poprawa efektywności pracy zespołów.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład multimedialny
- analiza przykładów,
- ćwiczenia obejmujące wykorzystanie poszczególnych metod i narzędzi,
- ćwiczenia z udziałem kamery,
- praca indywidualna i zespołowa.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Kreacja celów: cele osobiste, cele firmowe - uświadomienie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości.
2.    Cechy efektywnego zespołu:
•    osobiste predyspozycje do pełnienia określonych ról w zespole,
•    fazy formowania efektywnego zespołu pracowniczego,
•    sposoby kierowania zespołem w różnych fazach formowania się zespołu.
3.    Role zespołowe:
•    identyfikacja własnych predyspozycji do pełnienia określonej roli w zespole pracowniczym.
4.    Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania:
•    narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
•    komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
•    umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
•    bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
5.    Psychologiczne aspekty w komunikacji:
•    elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
•    czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji,
6.    Motywowanie pracowników:
•    rodzaje motywacji,
•    model Maslowa,
•    model Herzberga,
•    rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,
7.    Metody budowania autorytetu:
•    podstawowe czynniki budujące autorytet,
•    autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,
•    co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
•    wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.
8.    Rola i zadania kierownika:
•    podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
•    czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje?
9.    Style zarządzania:
•    identyfikacja własnego stylu kierowania,
•    dostosowanie stylu kierowania do sytuacji kierowniczych.
10.    Ocena pracy podwładnych:
•    metody efektywnego oceniania pracowników,
•    przekazywanie informacji zwrotnej.
11.    Zarządzanie konfliktem w zespole
•    natura, rozwój, dynamika konfliktów,
•    rodzaje konfliktów,
•    rozpoznawanie przyczyny konfliktów,
•    konsekwencje konfliktów,
•    komunikowanie w sytuacji konfliktu – dynamika, metody doprowadzania do zmiany,
•    efektywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się