•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników

Nazwa szkolenia:
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, dyrektorów, właścicieli firm i wszystkich osób, których praca związana jest z zarządzaniem ludźmi.

Cele szkolenia:
- poznanie czynników wpływających na poziom motywacji pracowników,
- nabycie umiejętności dopasowania narzędzi motywacyjnych do typów osób i zespołów pracowniczych,
- podniesienie umiejętności kształtowania właściwych relacji wewnątrz zespołów.

Korzyści:
- zwiększenie efektywności zarządzania,
- zwiększenie poziomu motywacji pracowników,
- podniesienie kwalifikacji pracowników sprzedaży.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład multimedialny
- analiza przykładów,
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
- ćwiczenia z kamerą.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Motywacja i motywowanie pracowników w aspekcie psychologicznym
•    teoretyczne podstawy motywacji
•    motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady i zalety
•    motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
•    czynniki motywujące i demotywujące pracowników
•    motywowanie poprzez zaangażowanie
•    wartości jako skuteczne motywatory
•    cykl potrzeb oraz rodzaje potrzeb związane z pracą zawodową
2.    Motywacja w zespole pracowniczym - sposoby zwiększania efektywności i lojalności pracowników
•    motywowanie osoby a motywowanie zespołu
•    jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze?
•    czynniki osłabiające motywację?
•    motywowanie jako narzędzie pracy menedżera
•    techniki motywacyjne a sposoby oceniania
•    konstruktywna ocena pracownika
•    relacje międzyludzkie i ich wpływ na motywację
3.    Motywacja a potrzeby jednostki
•    hierarchia potrzeb członków zespołu
•    sposoby integrowania celów pracowników z celami firmy
4.    Styl zarządzania a motywacja pracowników
•    analiza własnego stylu zarządzania
•    konsekwencje nastawienia kierownika - możliwości wzmacniania zaangażowania i entuzjazmu
5.    Umiejętności komunikacyjne - podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej a skuteczne motywowanie
•    uwarunkowania komunikacji interpersonalnej
•    motywacyjne porozumiewanie się
•    motywująca krytyka
•    umiejętne udzielanie informacji zwrotnej
6.    Narzędzia motywacyjne - płacowe i pozapłacowe rodzaje środków motywacyjnych oraz ich charakterystyka
•    system wynagradzania a motywacja pracowników
•    płaca zasadnicza
•    dodatki i świadczenia obligatoryjne
•    awans
•    świadczenia pozapłacowe oraz kafeteryjny system wynagradzania
•    szkolenia - motywacja przez rozwój
•    urlopy oraz system elastycznego czasu pracy
•    warunki pracy
•    systemy wynagrodzeń odroczonych

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się