•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Nazwa szkolenia:
AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, menedżerów, właścicieli firm, którzy w pracy zawodowej stają przed koniecznością występowania publicznie i prezentowania siebie, oferty firmy lub organizacji.

Cele szkolenia:
- poznanie zasad i mechanizmów kształtujących postrzeganie nas przez inne osoby,
- nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania prezentacji,
- nabycie umiejętności wykorzystania technik ustalania priorytetów,
- podniesienie umiejętności budowania harmonogramu działań dla różnych okresów.

Korzyści:
- zwiększenie skuteczności pracy sprzedawców,
- zbudowanie lojalności klientów,
- podniesienie kwalifikacji pracowników sprzedaży.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład multimedialny
- analiza przykładów,
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
- ćwiczenia z kamerą.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Autoprezentacja – budowanie własnego wizerunku
•    opracowanie koncepcji wizerunku
•    psychologiczne teorie postrzegania ludzi
•    wygląd zewnętrzny
•    autoprezentacja, czyli jak budować własny wizerunek?
•    podstawowe błędy autoprezentacji – analiza, sposoby unikania
2.    Planowanie prezentacji
•    określenie celu prezentacji
•    wybór tematu przewodniego
•    analiza sytuacji i publiczności
3.    Nawiązywanie relacji
•    gesty i zachowania będące źródłem pozytywnych nastawień
•    zasady nawiązywania dobrego kontaktu
•    techniki zyskiwania sympatii
•    humor w prezentacji
4.    Przygotowanie profesjonalnej prezentacji
•    cechy profesjonalnej prezentacji
•    struktura procesu przekonywania grupy słuchaczy
•    charakterystyka i struktura etapów prezentacji
•    sztuka atrakcyjnego przekazywania informacji
•    prezentowanie własnego zdania
5.    Komunikacja werbalna
•    tajemnice udanego przemówienia
•    jasność, precyzja i płynność wypowiedzi
•    stymulowanie aktywnego odbioru wypowiedzi
•    jak reagować na: gafy, wpadki, przejęzyczenia?
•    zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie „magicznych słów”
•    siła perswazji i wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej
6.    Komunikacja niewerbalna
•    etykieta mowy ciała - gesty wzmacniające i sugerujące w komunikacji niewerbalnej
•    porozumienie z odbiorcami
•    odczytywanie intencji na podstawie komunikatów niewerbalnych
•    budowanie pozytywnego wrażenia i wywieranie wpływu na odbiorców
•    gesty wzmacniające i sugerujące w komunikacji niewerbalnej
7.    Przygotowanie pomocy wizualnych
•    wybór pomocy wizualnych
•    projekt graficzny pomocy wizualnych
•    zasady tworzenia atrakcyjnej prezentacji
8.    Trudne sytuacje
•    radzenie sobie z trudnymi słuchaczami
•    wrogość, brak życzliwości
•    niewygodne pytania, obiekcje, krytyka
•    reakcje na różne zachowania słuchaczy
9.    Sposoby radzenia sobie ze stresem
•    natura i źródła stresu
•    sposoby panowania nad stresem
•    szybkie sposoby neutralizacji stresu
•    techniki tworzenia i utrzymywania poczucia spokoju i pewności siebie w czasie prezentacji
•    asertywność w czasie prezentacji
•    reagowanie na krytykę i ocenę

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się