•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Coaching dla menedżerów

Coaching dla menedżerów

Nazwa szkolenia:
COACHING DLA MENEDŻERÓW

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest menedżerów kierujących zespołami pracowników

Cele szkolenia:
- rozwój umiejętności interpersonalnych słuchaczy
- rozwój umiejętności coachingowych słuchaczy

Korzyści:
- wzrost efektywności pracy
- wzrost motywacji pracowników

Metody zajęć:
- wykład
- praca pod kierunkiem trenera
- dyskusja, burza mózgów
- symulacja, drama, ćwiczenia

Zakres szkolenia:
1.    Istota coachingu.
2.    Komunikacja interpersonalna w coachingu.
3.    Psychologia celów
4.    Asertywność
5.    Model GROW.
6.    Wywieranie wpływu a język perswazji

Czas trwania:
- 16 godzin dydaktycznych (2 dni)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 250,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
Jerzy Jagustyn

Polecane

Newsletter

Zapisz się