•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 675 16 64, fax. (+48 16) 676 09 86, e-mail: info@parr.pl

Arkadiusz Bazylko

Arkadiusz Bazylko

Adwokat Arkadiusz Bazylko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Prawo, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Ekonomia oraz odbył roczne studia w Wielkiej Brytanii na University Abertay of Dundee (Szkocja), kierunek Europejskie Prawo Biznesowe.
Jest autorem publikacji naukowych z kręgu prawa europejskiego i prawa karnego.

Obecnie w swojej praktyce koncentruje się na problematyce prawa zobowiązań oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu odwołań oraz występowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Reprezentował klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia o znacznych wartościach.

Prowadził zajęcia z prawa gospodarczego oraz prawa karnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl.

Polecane

Newsletter

Zapisz się