•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 675 16 64, fax. (+48 16) 676 09 86, e-mail: info@parr.pl

Marcin Szetela

Marcin Szetela

Radca Prawny Marcin Szetela jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Prawo, odbył również roczne studia na Wydziale Prawa Staffordshire University w Stoke on Trent (Anglia).
 
Jako wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych G. Górski M. Szetela s.c. w Rzeszowie zajmuje się  obsługą korporacyjną przedsiębiorstw, tworzeniem, przekształcaniem oraz łączeniem podmiotów gospodarczych jak również reprezentowaniem klientów w procesach sądowych. Główny zakres działalności stanowią Zamówienia Publiczne. Doradzał podmiotom występującym w wielu postępowaniach zarówno po stronie Zamawiającego jak również Wykonawców, w tym na etapie prowadzonego przetargu, a także jego realizacji, reprezentował klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Interesuje się zagadnieniami szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz Zamówień Publicznych.

Polecane

Newsletter

Zapisz się