•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Prawo Zamówień Publicznych - analiza ostatnich zmian w przepisach

Prawo Zamówień Publicznych - analiza ostatnich zmian w przepisach

Nazwa szkolenia:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -  ANALIZA OSTATNICH ZMIAN W PRZEPISACH

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zamówień u zamawiających oraz dla wykonawców, składających oferty w zamówieniach publicznych i ich pracowników;

Cele szkolenia:
- zapoznanie się ze zmianami w przepisach Prawa Zamówień Publicznych,
- nabycie umiejętności właściwej interpretacji i odpowiedniego stosowania wprowadzonych przez ustawodawcę zmian,

Korzyści:
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
- zaznajomienie się z dotychczasową praktyką oraz orzecznictwem odnośnie wprowadzonych zmian,
- podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się postępowaniami w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego,
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład,
- konwersatoria,
- analiza orzeczeń KIO i sądów oraz analiza przypadków,

Zakres (program) szkolenia:
1.Wprowadzenia do tematyki – wskazanie ostatnich zmian w ustawie PZP,
2. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorcy w ofertach po zmianach,
3. Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby,
4. Wykluczenie wykonawcy z zamówienia po nowelizacji prawa,
5. Rażąco niska cena – ciężar udowodnienia,
6. Kryteria oceny ofert stosowanie przez zamawiającego,
7. Klauzule waloryzacyjne w umowach długoterminowych,
8. W jakim kierunku pójdą przepisy ustawy PZP? - podsumowanie,

Czas trwania:
- dwa bloki, każdy po 4 godziny dydaktyczne
Łącznie 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 275,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
Arkadiusz Bazylko - adwokat

Marcin Szetela – radca prawny

Polecane

Newsletter

Zapisz się