•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Podstawy i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych

Podstawy i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych

Nazwa szkolenia:
PODSTAWY I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr, działów marketingu, działów sprzedaży oraz wszystkich innych mających dostęp do danych osobowych

Cele szkolenia:
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych,
- nabycie umiejętności właściwej interpretacji i odpowiedniego stosowania przepisów ochrony danych osobowych,
- zapoznanie z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
- zaznajomienie z wymogami w zakresie bezpieczeństwa gromadzenia, obiegu
i przechowywania danych osobowych oraz z dobrymi praktykami w tym zakresie.

Korzyści:
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawa Ochrony Danych Osobowych,
- poznanie zasad prawidłowego wypełniania obowiązków przez osoby przetwarzające dane osobowe klientów, kontrahentów oraz  pracowników,
- uzyskanie umiejętności identyfikacji zagrożeń w zakresie ochrony danych osobowych,
- poznanie  praktycznych sposobów ochrony danych osobowych.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład wraz z prezentacją multimedialną,
- konwersatoria,
- case study (studium przypadku).

Zakres (program) szkolenia:
1. Wprowadzenia do tematyki – definicje
2. Obowiązki administratora danych
3. Ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z prawem
4. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
5. Udostępnianie danych osobowych
6. Przetwarzanie danych osobowych
7. Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych
8. Praktyczne zagadnienia związane z realizacją zadań w zakresie danych osobowych

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (dwa bloki, każdy po 4 godziny) (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 279,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
Kamil Hamelusz - adwokat
Monika Domino-Wolańczyk - ABI

Polecane

Newsletter

Zapisz się