•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Marketing w przedsiębiorstwie

Marketing w przedsiębiorstwie

Nazwa szkolenia:
MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu marketingu, właścicieli firm.

Cele szkolenia:
- poznanie narzędzi i technik marketingu,
- nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy marketingowej w praktyce,
- podniesienie umiejętności kształtowania trwałych relacji z klientami.

Korzyści:
- zwiększenie skuteczności działań firmy,
- zwiększenie lojalności klientów,
- podniesienie kwalifikacji pracowników.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład multimedialny,
- analiza przykładów,
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Podstawowe sposoby podejścia firmy do rynku
2.    Ewolucja koncepcji marketingu i sprzedaży
3.    Podstawowe narzędzia i instrumenty marketingu
4.    Analiza otoczenia firmy metodą PEST
5.    Analiza zachowań konsumentów
6.    Potrzeby klienta jako punkt wyjścia dla tworzenia strategii marketingowej
7.    Etapy procesu decyzyjnego klienta
8.    Segmentacja rynku
9.    Różnicowanie i pozycjonowanie oferty firmy
10.    Strategia produktu
11.    Strategia cenowa firmy
12.    Strategia promocji
13.    Strategia dystrybucji
14.    Specyfika marketingu usług

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się