•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Sprzedaż, techniki sprzedaży

Sprzedaż, techniki sprzedaży

Nazwa szkolenia:
SPRZEDAŻ, TECHNIKI SPRZEDAŻY

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych.

Cele szkolenia:
- poznanie czynników wpływających na zachowania klientów,
- nabycie umiejętności dopasowania się do typu klienta,
- nabycie umiejętności wykorzystania technik sprzedaży,
- podniesienie umiejętności kształtowania trwałych relacji z klientami.

Korzyści:
- zwiększenie skuteczności pracy sprzedawców,
- zbudowanie lojalności klientów,
- podniesienie kwalifikacji pracowników sprzedaży.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład multimedialny
- analiza przykładów,
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
- ćwiczenia z kamerą.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Kryteria klasyfikacji i charakterystyka typów klientów
•    szybka klasyfikacja wstępna klienta
•    sposoby wykorzystania zidentyfikowanych cech klienta w celu zbudowania relacji
•    czynniki kształtujące zachowania klientów
•    podstawowe sposoby zachowania konsumentów
•    wykorzystanie typów reprezentacji w komunikacji
2.    Identyfikacja i zaspokojenie potrzeb klienta
•    wykorzystanie technik zadawania pytań
•    oddzielenie pozornych od rzeczywistych potrzeb i intencji klientów
•    dopasowanie oferty do rozpoznanych potrzeb
3.    Etapy procesu decyzyjnego klienta
•    charakterystyka procesu decyzyjnego
•    osoby mogące współuczestniczyć w procesie
•    wykorzystanie wpływu osób trzecich na proces decyzyjny
4.    Efektywna komunikacja interpersonalna w kontakcie z klientem
•    składowe skutecznej komunikacji
•    skuteczna komunikacja werbalna
•    zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji
•    pułapki w komunikacji werbalnej – "zakazane" zwroty
•    znaczenie komunikacji niewerbalnej dla skutecznego przekazu informacji
•    rozpoznawanie sygnałów niewerbalnych i reagowanie na nie
•    techniki zadawania pytań i zdobywania informacji
5.    Autoprezentacja i prezentacja oferty
•    podstawowe etapy procesu sprzedaży
•    prezentacja oferty z punktu widzenia korzyści dla odbiorcy
•    wywołanie zainteresowania i prowokacja do zakupu
•    techniki i narzędzia wpływu społecznego
6.    Sposoby reagowania na zastrzeżenia klienta.
•    zastrzeżenia klienta jako standardowa odpowiedź na ofertę
•    umiejętność przetworzenia zastrzeżeń na potrzeby klienta
•    konstruktywne sposoby radzenia sobie z obiekcjami
7.    Sposoby utrzymania entuzjazmu i pozytywnego nastawienia.
•    wypalenie zawodowe w pracy handlowca
•    symptomy i skutki wypalenia
•    sposoby budowania postawy entuzjastycznej i zaangażowanej

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się