•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt. "ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników oraz przegląd orzecznictwa SN" - 26.10.2018 r.

Szkolenie pt. "ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników oraz przegląd orzecznictwa SN" - 26.10.2018 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na szkolenie:

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019

Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników

oraz przegląd orzecznictwa SN

 
Termin szkolenia:    26.10.2018 r., godzina 10.00
Czas trwania:         7 godzin dydaktycznych
Wykładowca:         Sylwia Kaszycka


Dla kogo: Szkolenie dedykowane jest dla Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników Działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników księgowości, przedsiębiorców, menagerów działów HR.

Cele szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia na nadchodzące zmiany w Prawie Pracy w 2019 r. Zasygnalizowanie potencjalnego kierunku zmian.

Korzyści:
•    ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, planowania i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
•    wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,
•    doskonalenie umiejętności stosowania przepisów o czasie pracy.


Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):
a)    Dla jednej osoby – 300,00 zł netto
b)    Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):

1.    Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:
•    okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
•    zasady wydawania akt papierowych pracownikom,
•    zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom,
•    główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych,
•    akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych.

2.    Forma prowadzenia dokumentacji – elektroniczna:
•    tryb wdrożenia,
•    obowiązki informacyjne,
•    „technologia”,
•    obowiązek zniszczenia dotychczasowej formy,
•    NOWY raport imienny do ZUS.

3.    Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.05.2018 r.:
•    dopuszczalne formy monitoringu,
•    monitoring służbowej poczty elektronicznej,
•    zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu,
•    zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu.

4.    Zmiany w płacach planowane na 2019 r.:
•    zniesienie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych,
•    planowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
•    odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych.

5.    Ustawa o jawności życia publicznego – NOWOŚĆ:
•    sygnaliści – nowa kategoria pracowników podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy,
•    kategorie przedsiębiorców, które będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych,
•    kodeksy etyczne – nowy obowiązek przedsiębiorców,
•    nowa procedura wewnętrzna dotycząca otrzymywania prezentów,
•    odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych.

6.    Projekty kodeksów pracy :
•    zmiany dotyczące urlopów wypoczynkowych,
•    nowe rodzaje umów o pracę,
•    postulowane zmiany – możliwość badania stopnia trzeźwości pracownika.

7.    Panel dyskusyjny.


Szczegółowy program szkolenia oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu opisane w formularzach zgłoszeniowych są dostępne na stronie:

http://parr.pl/szkolenia/5/najblizsze-szkolenia
________________________________________

Osoba prowadząca:

Sylwia Kaszycka - Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Studia Prawnicze ukończyła w 2012r., obrona pracy magisterskiej pt. "Zasada domniemania niewinności w procesie karnym". W trakcie studiów odbyła praktyki w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, gdzie zdobywała podstawową wiedzę na temat działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz sposobu pracy zawodowych prawników. Swoją praktykę prawną zdobywała w Biurze Informacji Obywatelskiej, które działa w ramach Stowarzyszenia "Czajnia" w Tomaszowie Lubelskim, gdzie sporządzała projekty pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i administracyjnego oraz nabierała doświadczenia w rozwiązywaniu spraw z tego zakresu.
Od roku 2013R., odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, a od 2016r., wykonuje zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu.
Obecnie współpracuje z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego, gdzie uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, starszych i niepełnosprawnych.
W ramach prywatnej praktyki prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Dodatkowe informacje:
tel. (16) 633 63 88 wew.2
Agnieszka Muzyczka
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl

Polecane

Newsletter

Zapisz się