•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

Nazwa szkolenia:
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, pracowników obsługi klienta, kadry zarządzającej.

Cele szkolenia:
- poznanie podstawowych zasad dotyczących komunikacji interpersonalnej,
- nabycie umiejętności prowadzenia efektywnej komunikacji z pracownikami, klientami, kontrahentami firmy,
- nabycie umiejętności wykorzystania technik i narzędzi komunikacji interpersonalnej.

Korzyści:
- zwiększenie skuteczności własnej komunikacji,
- podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prowadzenia komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
- podniesienie kwalifikacji pracowników sprzedaży i obsługi klienta.
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- wykład,
- analiza przykładów,
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
- symulacja negocjacji handlowych,
- ćwiczenia z kamerą.

Zakres (program) szkolenia:
1.    Płaszczyzny komunikowania się.
2.    Model komunikacji.
3.    Bariery w procesie komunikowania się.
4.    Znaczenie werbalnych środków komunikacji.
5.    Złożoność komunikacji niewerbalnej.
6.    Znaczenie ubioru oraz rekwizytów osobistych w procesie komunikacji.
7.    Cechy dobrego „słuchacza”.
8.    Zasady i techniki aktywnego słuchania.
9.    Techniki zadawania pytań.
10.    Przekazywanie informacji zwrotnych.
11.    Wykorzystanie reguł wpływu społecznego w procesie komunikacji.
12.    Komunikacja face to face.
13.    Komunikacja z szerszym audytorium.
14.    Skuteczne komunikowanie się z różnymi typami rozmówców.
15.    Skuteczne komunikowanie się wewnątrz grupy.
16.    Komunikowanie się w sytuacji konfliktu.
17.    Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 239,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
dr Tomasz Hermaniuk

Polecane

Newsletter

Zapisz się