•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe - wdrożenie i obsługa systemu

Pracownicze Plany Kapitałowe - wdrożenie i obsługa systemu

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
zaprasza do udziału w szkoleniu:

„Pracownicze Plany Kapitałowe - wdrożenie i obsługa systemu”

Termin szkolenia:         13.03.2020 r., godzina 09.30
Miejsce szkolenia:        ul. Asnyka 4, 37-700 Przemyśl (ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.)
Czas trwania:                 7 godzin dydaktycznych
Wykładowca:                 Paweł Ziółkowski
Koszt uczestnictwa:     320,00 zł netto / 393,60 brutto (cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa)

Dla kogo:
Szkolenie adresowane jest do pracodawców, pracowników księgowości przedsiębiorstw, pracowników i właścicieli biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:
Uzyskanie wiedzy oraz praktycznych wskazówek z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Korzyści:
Ustawodawca wymaga od pracodawców tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – obowiązek ten jest rozłożony w czasie – w pierwszym półroczu 2020 r. dotyczy on podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób. Wejście w PPK oznacza dla pracodawcy dodatkowe koszty. Z kolei przed pracownikami trudna decyzja, czy chcą być uczestnikami PPK. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wdrożyć PPK oraz jak postępować po jego wdrożeniu.

Program szkolenia:
1.    Pracownicze Plany Kapitałowe
•    Charakterystyka i cele wprowadzenia PPK
•    Podstawowe zasady PPK
•    PPK a OFE – czy jest ryzyko przejęcia środków przez Skarb Państwa?
•    Gwarancja własność środków
•    Zasady dziedziczenia
•    Wskazywanie osób uprawnionych
2.    Tworzenie PPK
•    Wielkość pracodawcy a terminy tworzenia PPK
•    Umowa o zarządzanie
•    Umowa o prowadzenie
•    Współpraca ze związkami zawodowymi
•    Kto nie musi tworzyć PPK
3.    PPK a PPE
•    PPE jako alternatywa dla PPK
•    Warunki PPE pozwalające uniknąć PPK
•    Porównanie PPK i PPE
4.    Zakres podmiotowy PPK
•    Uczestnicy PPK – pracownicy, zleceniobiorcy i osoby pozostałe
•    Student na zleceniu a PPK
•    Wiek osoby zatrudnionej a podleganie pod PPK
•    Dobrowolny charakter PPK
•    Zasady rezygnacji z PPK
5.    Środki PPK
•    Podstawa naliczania PPK
•    Górna granica podstawy wymiaru składek
•    Wyłączenia z podstawy wymiaru składek PPK
•    Wpłaty finansowane przez pracownika
•    Wpłaty finansowane przez pracodawcę
•    Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
•    Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami
•    Możliwość dokonywania potrąceń z PPK
•    Składki pracodawcy jako koszt pracodawcy
•    Kiedy składki pracodawcy są przychodem podatkowym
6.    Dyspozycje uczestnika
•    Przystąpienie i wystąpienie z PPK
•    Zmiana pracodawcy
•    Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
•    Śmierć uczestnika
•    Rozporządzanie środkami
•    Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
•    Wypłata środków po 60
•    Zwrot środków na wniosek uczestnika
•    Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
7.    Obsługa PPK
•    Zasady inwestowania
•    Koszty zarządzania
•    Nadzór nad funkcjonowaniem
•    Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
•    Portal PPK
•    Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
•    Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
8.    Konsekwencje podatkowe PPK
•    Wpłaty PPK a przychody i koszty
•    Zwolnienia podatkowe związane z PPK
•    Kiedy od wypłat zapłacimy podatek
9.    Przepisy karne
10.    Przegląd instytucji finansowych tworzących PPK

Osoba prowadząca:
Paweł Ziółkowski - prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Ekspert BDO. Stały współpracownik Universe Properties Group. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Specjalista w zakresie wdrażania PPK i ZFŚS.ZAPRASZAMY !!!

Szczegółowe informacje na temat szkolenia pod nr tel. 578 363 196 (osoba do kontaktu: Robert Sudoł)

 0

Polecane

Newsletter

Zapisz się