•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Pośrednictwo w udzielaniu pożyczek - Centrum Pożyczek Unijnych dla Biznesu

Pośrednictwo w udzielaniu pożyczek - Centrum Pożyczek Unijnych dla Biznesu

W ramach prowadzonego przez nas Centrum Pożyczek Unijnych dla Biznesu oferujemy usługi w zakresu pośrednictwa w udzielaniu pożyczek unijnych na założenie lub rozwój firmy

Oferujemy następujące produkty:

Pożyczka w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, towarów oraz sfinansowanie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności (do 6 miesięcy od jej podjęcia)
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: student ostatniego roku studiów - pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni - do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy
  poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej
 • Maksymalna kwota pożyczki: 96 784,80 zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • Oprocentowanie: 0,44 % w skali roku (w przypadku  działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oprocentowanie pożyczki wynosi 0,18% w skali roku)
 • Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

„Mikropożyczka” na założenie działalności gospodarczej
 • Cel pożyczki: zakup, budowa lub rozbudowa obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup środków trwałych, towarów handlowych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę:  osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym: 1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety osoby ubogie pracujące, 2. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, 3. rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa,4. reemigranci, 5. imigranci.
 • Maksymalna kwota pożyczki: 80 000 zł
 • Oprocentowanie: 0,1 % w skali roku
 • Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące                                          
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak
 • Siedziba otwieranej firmy: teren województwa podkarpackiego

„Pożyczka na rozwój turystyki”
 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych (w tym również nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP) prowadzący działalność gospodarczą w  branży turystycznej i okołoturystycznej
 • Maksymalna kwota pożyczki: 500 000 zł
 • Oprocentowanie: dla przedsiębiorców działający nie dłużej niż 2 lata - 0,935%, na przedsięwzięcia mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 0,935%, dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat - 1,87%
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy  (84 miesiące - w przypadku pożyczek powyżej 250 000 zł i pod warunkiem, że wydatki na roboty budowlane stanowią co najmniej 50% wartości pożyczki)
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: dla przedsiębiorców działający nie dłużej niż 2 lata - nie jest wymagany, na przedsięwzięcia mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - nie jest wymagany, dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat - 20%
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

„Pożyczka standardowa - innowacyjna”
 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (komponent standardowy), w przypadku komponentu innowacyjnego - wyłącznie zakup nowych środków trwałych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Maksymalna kwota pożyczki: 600 000 zł (komponent standardowy - do 300 000 zł, komponent innowacyjny - do 600 000 zł)
 • Oprocentowanie: 1,87 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 2,87 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej)
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy (komponent standardowy), 84 miesiące (komponent innowacyjny)
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

"Pożyczka standardowa”
 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Maksymalna kwota pożyczki: 300 000 zł
 • Oprocentowanie: 1,87 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 2,87 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej) 
 • Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy                                          
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak


Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu
pokój nr 25
tel. (16) 633 63 88 wew. 2,3,4
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek:  8.00-16.00

Polecane

Newsletter

Zapisz się