•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 675 16 64, fax. (+48 16) 676 09 86, e-mail: info@parr.pl

"Twoje Biuro"

"Twoje Biuro"

Usługa „Twoje biuro” polega na prowadzeniu przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A obsługi korespondencyjnej podmiotów, z którymi PARR S.A. podpisała umowę na świadczenie usługi i udostępnieniu adresu korespondencyjnego na te potrzeby.

Usługa „Twoje biuro” obejmuje:
 • Systematyczne odbieranie i przechowywanie (do czasu jej odbioru - bez zwłoki - przez upoważnionych przedstawicieli podmiotu) przez upoważnionych pracowników PARR S.A. korespondencji (w tym korespondencji poleconej na podstawie dostarczonego uprzednio upoważnienia pocztowego) kierowanej do podmiotu, z którym PARR S.A. ma podpisaną umowę, a przychodzącej na adres korespondencyjny PARR S.A.
 • Informowanie przez pracowników PARR S.A. osobę reprezentującą podmiot (drogą telefoniczną) o otrzymaniu przez PARR S.A. korespondencji zaadresowanej do podmiotu korzystającego z usługi „Twoje biuro” - w celu jej odbioru,
 • Wysyłanie przez pracowników PARR S.A. drogą elektroniczną do podmiotu skanów korespondencji, która przyszła do PARR S.A., a adresowanej do podmiotu korzystającego z usługi „Twoje biuro” (wyłącznie po otrzymaniu od podmiotu pisemnej lub w formie e-maila prośby o rozpakowanie korespondencji i przesłanie drogą e-mailową).
 • Wydawanie przez pracowników PARR S.A. osobie reprezentującej podmiot lub osobie przez niego upoważnionej korespondencji zaadresowanej do podmiotu.

Usługa "Twoje biuro" jest dostępna:
 • dla przedsiębiorców, którzy posiadają podpisaną z PARR S.A. umowę najmu pomieszczenia użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu - 40 PLN netto.
 • dla innych przedsiębiorców niż wymienieni w ust 1. - 60 PLN netto.

Przedsiębiorcy mają możliwość wynajmu pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem celem zlokalizowania w nim siedziby firmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - 60 PLN netto.

Usługa „Twoje biuro" realizowana jest w wyremontowanym budynku PARR S.A. zlokalizowanym w Przemyślu przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1.

Zalety korzystania z usługi „Twoje biuro":
 • zlokalizowanie siedziby firmy, w wyremontowanym budynku, położonym w centrum Przemyśla, dostosowanym do osób niepełnoprawnych, z bezpłatnym parkingiem,
 • niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej (brak konieczności wynajmu lokalu pod działalność gospodarczą)
 • możliwość korzystania z usług sekretarskich (oszczędność czasu),
 • możliwość uzyskania rabatu na usługi księgowe prowadzone przez PARR S.A.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecni klienci „Twojego biura” :

1) INTEGRAN Sp. z o.o.
Branża: usługi remontowo-budowlane

2) CHANTY Sp. z o.o.
Branża: handel wyrobami spożywczymi

3) TEAMSOFT Sp. z o.o.
Branża: IT

4) Witold Cichocki Ośrodek Szkolenia Kierowców "focus"
Branża: Szkoła Nauki Jazdy

 0

Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się