•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zamówienia publiczne

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń lekarskich dla 65 uczestników projektu, podejmujących staż zawodowy


Data: 01 Lipiec 2019

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń lekarskich dla 65 uczestników projektu, podejmujących staż zawodowy (Zapytanie nr PARR/7.1RPOWP/NUNP/19/08 z dnia 19.06.2019 r.) najkorzystniejsze...

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na Usługę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 65 uczestników projektu, podczas odbywania stażu zawodowego


Data: 01 Lipiec 2019

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na usługę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 65 uczestników projektu, podczas odbywania stażu zawodowego (Zapytanie nr PARR/7.1RPOWP/NUNP/19/09 z dnia 19.06.2019 r.) najkorzystniejsze...

Czytaj więcej

Informacja o zmianie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu


Data: 14 Maj 2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.05.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany w Zapytaniu ofertowym z dnia 13.05.2019 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu. Zmiana...

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu


Data: 13 Maj 2019

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”...

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na wynajem sal na terenie miasta Przemyśla oraz Jarosławia w celu przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz na wynajem sal w Przemyślu w celu przeprowadzenia usług grupowego poradnictwa zawodowego


Data: 25 Kwiecień 2019

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na: Wynajem sal na terenie miasta Przemyśla w celu przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu Wynajem sal na terenie...

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na kompleksową usługę porządkową, sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych w PARR S.A.


Data: 11 Marzec 2019

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na kompleksową usługę porządkową, sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w budynku przy ul. Księdza Piotra...

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na przeprowadzenie rozmów podczas II etapu rekrutacji oraz realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu i grupowego poradnictwa zawodowego


Data: 28 Luty 2019

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na: Przeprowadzenie rozmów przez doradcę zawodowego i psychologa z kandydatami do udziału w projekcie podczas II etapu rekrutacji Realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie...

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na Przeprowadzenia rozmów podczas II etapu rekrutacji oraz realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu i grupowego poradnictwa zawodowego


Data: 19 Luty 2019

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na: 1.    Przeprowadzenie rozmów przez doradcę zawodowego  i psychologa z kandydatami do udziału w projekcie podczas II etapu rekrutacji 2.    Realizację indywidualnego poradnictwa...

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku


Data: 07 Grudzień 2018

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku (Zapytanie nr...

Czytaj więcej

Informacja o zmianie zapytania ofertowego na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.


Data: 23 Listopad 2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.11.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w Zapytaniu ofertowym z dnia 22.11.2018 r. na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i...

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.


Data: 22 Listopad 2018

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku,  ramach projektu pt. „Fundusz...

Czytaj więcej

Dotyczy rozstrzygnięcia zamówienia w ramach procedury rozeznania rynku nr 7/CPK/7.3/RPOWP/2017 z dnia 13.04.2017 r. (wynajem pomieszczeń /sal/ na przeprowadzenie doradztwa biznesowego)


Data: 26 Kwiecień 2017

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż najkorzystniejszą konkurencyjnie ofertę na wynajem pomieszczeń (sal) na przeprowadzenie doradztwa biznesowego w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, złożył.: ResCo-Work Anna Żebura, ul. Rejtana 8, 35-326...

Czytaj więcej

Polecane

Newsletter

Zapisz się