•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o zmianie zapytania ofertowego na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

Informacja o zmianie zapytania ofertowego na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.11.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w Zapytaniu ofertowym z dnia 22.11.2018 r. na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

Zmiana dotyczyła sposobu składania ofert. Zmawiający dopuścił możliwość składania ofert drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami wysłany na adres e-mail) oraz doprecyzował zasady składania ofertą tą drogą. W związku z powyższą zmianą, w zapytaniu ofertowym uległy zmianie zapisy pkt XI i XII. Z uwagi na fakt, iż zmiana powyższa dotyczy jedynie sposobu składania ofert, termin składania ofert pozostał bez zmian.

Treść zmienionego zapytania ofertowego można pobrać tutaj


Polecane

Newsletter

Zapisz się