•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na dostawę laptopów oraz pakietów biurowych

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na dostawę laptopów oraz pakietów biurowych

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na dostawę laptopów oraz pakietów biurowych  (Zapytanie nr PARR/7.5RPOWP/FUR/18/01K z dnia 10.12.2018 r.) najkorzystniejszą konkurencyjnie ofertę złożyła:

Nazwa i adres oferenta: KOMPUTRONIK S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań (Salon Firmowy w Przemyślu, ul. Rynek 12, 37-700 Przemyśl)
Kwota brutto oferty: 7 800,00 zł

Wyżej wymieniona oferta została wybrana do realizacji.