•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na przeprowadzenie rozmów podczas II etapu rekrutacji oraz realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu i grupowego poradnictwa zawodowego

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na przeprowadzenie rozmów podczas II etapu rekrutacji oraz realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu i grupowego poradnictwa zawodowego

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na:


  1. Przeprowadzenie rozmów przez doradcę zawodowego i psychologa z kandydatami do udziału w projekcie podczas II etapu rekrutacji
  2. Realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  3. Realizację grupowego poradnictwa zawodowego


(Zapytanie nr PARR/7.1RPOWP/NUNP/19/01 z dnia 19.02.2019 r.) najkorzystniejszą konkurencyjnie ofertę złożyli:

 

Część I zamówienia: Przeprowadzenie rozmów przez doradcę zawodowego i psychologa z kandydatami do udziału w projekcie podczas II etapu rekrutacji

 

Nazwa i adres oferenta: Zakład Usług Socjalnych i Edukacyjnych Krzysztof Zaleski, ul. Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl.

Kwota brutto oferty: 2 300,00 zł

Część II zamówienia: Realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz realizacja grupowego poradnictwa zawodowego

 

Nazwa i adres oferenta: Zakład Usług Socjalnych i Edukacyjnych Krzysztof Zaleski, ul. Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl.

Kwota brutto oferty: 45 504,00 złPolecane

Newsletter

Zapisz się