•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu (Zapytanie nr PARR/7.1RPOWP/NUNP/19/06 z dnia 13.05.2019 r.) najkorzystniejsze konkurencyjnie oferty złożyli:

Część I zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 11 Uczestników Projektu

Nazwa i adres oferenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Kwota brutto oferty: 34 500,00 zł

Część II zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 9 Uczestników Projektu

Nazwa i adres oferenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Kwota brutto oferty: 23 000,00 zł

Część III zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 4 Uczestników Projektu

Nazwa i adres oferenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Kwota brutto oferty: 14 000,00 zł

Część IV zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 7 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu

Nazwa i adres oferenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Kwota brutto oferty: 26 000,00 zł

Część V, VI oraz VII zamówienia nierozstrzygnięte - brak ofert


Polecane

Newsletter

Zapisz się