•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 3 Uczestników Projektu

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 3 Uczestników Projektu

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 3 Uczestników Projektu (Zapytanie nr PARR/7.1RPOWP/NUNP/19/07 z dnia 07.06.2019 r.) najkorzystniejsze konkurencyjnie oferty złożyli:

Część I zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 Uczestnika Projektu

Nazwa i adres oferenta: Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zaleski, ul. Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl

Kwota brutto oferty: 3 800,00 zł

Część II oraz III zamówienia nierozstrzygnięte - brak ofert