•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń lekarskich dla 65 uczestników projektu, podejmujących staż zawodowy.

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń lekarskich dla 65 uczestników projektu, podejmujących staż zawodowy.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń lekarskich dla 65 uczestników projektu, podejmujących staż zawodowy w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe”, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0022/18-00 z dnia 28.11.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zapytaniu ofertowym, które jest do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się