•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na Usługę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 65 uczestników projektu, podczas odbywania stażu zawodowego

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na Usługę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 65 uczestników projektu, podczas odbywania stażu zawodowego

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na usługę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 65 uczestników projektu, podczas odbywania stażu zawodowego (Zapytanie nr PARR/7.1RPOWP/NUNP/19/09 z dnia 19.06.2019 r.) najkorzystniejsze konkurencyjnie oferty złożyli:

Nazwa i adres oferenta: Ubezpieczenia Anna Wróblewska, ul. Kopernika 7, 37-700 Przemyśl


Polecane

Newsletter

Zapisz się