•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 32 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 6 Uczestników Projektu

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 32 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 6 Uczestników Projektu

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w ramach zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 32 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 6 Uczestników Projektu (Zapytanie nr PARR/7.1RPOWP/NUNP/19/10 z dnia 27.06.2019 r.) najkorzystniejsze konkurencyjnie oferty złożyli:

Część I zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 12 Uczestników Projektu oraz szkolenia kompetencyjnego dla 1 Uczestnika Projektu
Nazwa i adres oferenta: Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zaleski, ul. Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl
Data wpłynięcia oferty: 05.07.2019r.
Kwota brutto oferty: 35 500,00 zł

Część II zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 6 Uczestników Projektu
Nazwa i adres oferenta: Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zaleski, ul. Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl
Data wpłynięcia oferty: 05.07.2019r.
Kwota brutto oferty: 17 700,00 zł

Część III zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 6 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 5 Uczestników Projektu
Nazwa i adres oferenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
Data wpłynięcia oferty: 03.07.2019r.
Kwota brutto oferty: 25 500,00 zł

Część IV zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 8 Uczestników Projektu Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu
Nazwa i adres oferenta: Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zaleski, ul. Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl
Data wpłynięcia oferty: 05.07.2019r.
Kwota brutto oferty: 23 750,00 zł


Polecane

Newsletter

Zapisz się