•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 07.04.2017 r. na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługę cateringową) dla 42 uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 07.04.2017 r. na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługę cateringową) dla 42 uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zapytanie ofertowe nr 3/CPK/7.3/RPOWP/2017 z dnia 07.04.2017 roku, dotyczące usługi przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługa cateringowa) dla 42 uczestniczek szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0081/15-00 z dnia 04.10.2016r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, zostaje anulowane.

Przyczyną anulowania zapytania ofertowego jest zmiana ilości grup szkoleniowych w poszczególnych lokalizacjach.

Za zaistniałą sytuację wszystkich oferentów przepraszamy i jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na naszej stronie internetowej w zakładce Zamówienia publiczne w dniu 11.04.2017 roku.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się