• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Razem zmieniamy Przemyśl

Razem zmieniamy Przemyśl

                                                                                                       

Nazwa projektu: „Razem zmieniamy Przemyśl”

Program: „Rozwój Lokalny” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Lider projektu: Gmina Miejska Przemyśl

Partnerzy projektu: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
                                   Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Wartość całkowita projektu: 16 478 198,29 PLN

Wartość dofinansowania: 15 328 498,86 PLN


W ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiada za realizację poniższych przedsięwzięć:

 • „PRZEDSIĘBIORCZY PRZEMYŚL”  

W ramach przedsięwzięcia zaplanowane zostały następujące zadania:

 1. ORGANIZACJA PRZEMYSKICH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW MENEDŻERSKICH - Celem Mistrzostw będzie promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży. Mistrzostwa będą polegać na zarządzaniu wirtualnymi przedsiębiorstwami przez zespoły z przemyskich szkół średnich. Odbędą się 2 edycje Mistrzostw. Zarządzanie firmami będzie odbywać się przy wykorzystaniu Branżowych Symulacji Biznesowych (gier edukacyjnych). Zespoły będą zarządzać swoimi firmami, podejmując realistyczne decyzje biznesowe, które będą oceniane przez system. Na podstawie zdobytej liczby punktów zostaną wyłonione zwycięskie zespoły. Mistrzostwa - pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.
 2. ORGANIZACJA WARSZTATÓW PT. „Z BIZNESEM NA TY” - Celem warsztatów będzie zachęcanie do rejestrowania indywidualnej działalności gospodarczej. Warsztaty będą skierowane do osób planujących założenie działalności. Część teoretyczna warsztatów będzie dotyczyć aspektów formalno-prawnych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, część praktyczna prowadzona będzie w oparciu o Wirtualną Symulację Biznesową i będzie polegała na zaplanowaniu całej koncepcji biznesu.
 3. PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNO-DORADCZEGO „START-UP” - Punkt oferował będzie bezpłatne konsultacje z zakresu rozpoczynania własnego biznesu, w tym nt. możliwości pozyskania środków na założenie firmy. Z konsultacji będą mogły korzystać osoby zainteresowane otwarciem działalności.
 4. ORGANIZACJA CYKLU SPOTKAŃ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PT. „SPOTKANIA Z BIZNESEM” - Adresatem spotkań będzie młodzież szkolna z terenu miasta Przemyśla. Ich celem będzie promocja przedsiębiorczości poprzez spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu.
 5. ORGANIZACJA KONKURSU PT. „PRZEMYŚLANY POMYSŁ NA BIZNES” - Dwie edycje konkursu będą skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z miasta Przemyśla. Konkurs będzie miał na celu pobudzenie kreatywności oraz zachęcenie do poszukiwania pomysłów na własny biznes. Uczestnicy będą przygotowywać biznes plany z własnym pomysłem na biznes, które będą oceniane przez komisję ekspertów.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 01.01.2022 - 31.12.2023


 • „RAZEM WSPIERAMY LOKALNY BIZNES”

W ramach przedsięwzięcia zaplanowane zostały następujące zadania:

 1. UTWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ PN. „PRZEMYSKI PORTAL GOSPODARCZY” - Celem utworzenia strony jest skupienie w jednym miejscu informacji, które mogą być przydatne przedsiębiorcom. Na stronie „Przemyskiego Portalu Gospodarczego” będą zamieszczane na bieżąco aktualności na temat możliwości wsparcia finansowego, dotacji, pożyczek, szkoleń, informacje na temat wybranych zmian w przepisach prawnych i prawa miejscowego, informacje na temat wolnych lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą na terenie miasta, a także oferty lokalnych firm (katalog branżowy).
 2. ORGANIZACJA CYKLICZNYCH SPOTKAŃ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W FORMIE ŚNIADAŃ BIZNESOWYCH  PT. „PRZEMYSKIE SPOTKANIA BIZNESU” - Spotkania będą organizowane raz na kwartał i będą miały na celu integrację środowiska lokalnego biznesu, wymianę doświadczeń, planowanie wspólnych przedsięwzięć  i inicjatyw. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi. W zależności od tematu i potrzeb, na spotkania będą zapraszani urzędnicy, doradcy, prawnicy, z którymi będą omawiane bieżące problemy lokalnego środowiska biznesowego.
 3. PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „BIZNES INFO” - W ramach Punktu przedsiębiorcy będą mogli otrzymać bezpłatne informacje na temat możliwości pozyskania środków na rozwój firmy (dotacje, preferencyjne pożyczki, dofinansowanie do szkoleń, inne formy wsparcia).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 01.01.2022 - 30.06.2023KONTAKT:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 633 63 88 wew. 3, 4.

(Budynek jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami)


Polecane

Newsletter

Zapisz się