• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Wnioski o pożyczki unijne na założenie lub rozwój firmy

Wnioski o pożyczki unijne na założenie lub rozwój firmy

W ramach prowadzonego przez nas Centrum Pożyczek Unijnych dla Biznesu oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego na założenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Zajmujemy się przygotowywaniem:
 • wniosków o pożyczki unijne na założenie firmy
 • wniosków o pożyczki unijne na rozwój firmy

Instytucje, z którymi współpracujemy przy pozyskiwaniu dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarcza pożyczek unijnych to:

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  (z siedzibą w Mielcu)

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego  (z siedzibą Starachowicach)

Możemy także zająć się przygotowaniem wniosku o pożyczkę do innej instytucji.


Oferta pożyczek Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.


Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Cel pożyczki: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: 
Osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:  - osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, - osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, - osoby ubogie pracujące, - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, - rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa, - reemigranci,  imigranci.
 • Maksymalna kwota pożyczki:  80 000 zł
 • Oprocentowanie: 0,1 % w skali roku
 • Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak
Więcej o pożyczce na stronie Agencji  Rozwoju Regionalnego MARR - kliknij tutaj


„Pożyczka na rozwój turystyki”
 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych (w tym również nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP) prowadzący działalność gospodarczą w  branży turystycznej i okołoturystycznej
 • Maksymalna kwota pożyczki: 500 000 zł
 • Oprocentowanie: dla przedsiębiorców działający nie dłużej niż 2 lata - 0,0375%, na przedsięwzięcia mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 0,0375%, dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat - 0,075%
 • Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: dla przedsiębiorców działający nie dłużej niż 2 lata - nie jest wymagany, na przedsięwzięcia mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - nie jest wymagany, dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat - 20%
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak
Więcej o pożyczce na stronie Agencji  Rozwoju Regionalnego MARR - kliknij tutaj

"Pożyczka standardowa”
 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Maksymalna kwota pożyczki: 500 000 zł
 • Oprocentowanie:  0,15 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 1,15 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej) 
 • Maksymalny okres spłaty: 96 miesięcy                                          
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak
Więcej o pożyczce na stronie Agencji  Rozwoju Regionalnego MARR - kliknij tutaj

„Pożyczka standardowa - innowacyjna”
 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (komponent standardowy), w przypadku komponentu innowacyjnego - wyłącznie zakup nowych środków trwałych
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, mali, średni przedsiębiorcy (MŚP)
 • Maksymalna kwota pożyczki: 1 mln zł (komponent standardowy - do 500 000 zł, komponent innowacyjny - do 1 mln zł)
 • Oprocentowanie: 0,15 % w skali roku (na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  - pomoc de minimis),  od 1,15 %  w skali roku (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej)
 • Maksymalny okres spłaty: 96 miesięcy (komponent standardowy), 120 miesiące (komponent innowacyjny)
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:  6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

Więcej o pożyczce na stronie Agencji  Rozwoju Regionalnego MARR - kliknij tutaj


Oferta pożyczek Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach


Pożyczka w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

 • Cel pożyczki: zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, towarów oraz sfinansowanie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności (do 6 miesięcy od jej podjęcia)
 • Kto może ubiegać się o pożyczkę: student ostatniego roku studiów - pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni - do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy
  poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej
 • Maksymalna kwota pożyczki: 109 159,60 zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • Oprocentowanie: 0,03 % w skali roku (w przypadku  działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oprocentowanie pożyczki wynosi 0,01% w skali roku)
 • Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wkład własny: nie jest wymagany
 • Prowizja za udzielnie pożyczki: brak

Więcej o pożyczce na stronie Fundacji Agencja  Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - kliknij tutaj


Centrum Pożyczek Unijnych dla Biznesu

Kontakt:
tel. 578 363 196, 669 100 575

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, Przemyśl,
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek:  8.00-16.00


Zapraszamy do współpracy !!!

 0

Polecane

Newsletter

Zapisz się