• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Informacja o planowanym terminie rekrutacji w ramach II edycji do projektu pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

Informacja o planowanym terminie rekrutacji w ramach II edycji do projektu pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 28.02.2019 r. udostępnione zostały dokumenty rekrutacyjne w ramach II edycji do udziału w projekcie pt. "Nowe umiejętności - nowe perspektywy" realizowanym przez PARR S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wśród udostępnionych dokumentów znajduje się Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Dokumenty do pobrania poniżej.

Informujemy jednocześnie, iż osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny, dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie.

Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych: 14.03.2019 r. - 12.04.2019 r.

Dokumenty związane z udziałem w projekcie dostępne są również na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl (zakładka "Pliki do pobrania") oraz w Biurze Projektu.


Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna, powyżej 29 roku życia, zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

1)   kobiety

2)   osoby w wieku od 50 roku życia

3)   osoby długotrwale bezrobotne

4)   osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.


W ramach projektu oferujemy:

  • identyfikację potrzeb Uczestnika Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone ze stypendium szkoleniowym
  • płatne 6-miesięczne staże zawodowe
  • możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu

Biuro Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o planowanym terminie rekrutacji w ramach II edycji do projektu pt.

Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się