• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie stacjonarne pt. "Podatek VAT 2021-2022. Zmiany, najczęstsze niejasności i wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa" - 22.09.2021r.

Szkolenie stacjonarne pt. "Podatek VAT 2021-2022. Zmiany, najczęstsze niejasności i wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa" - 22.09.2021r.

 • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

"Podatek VAT 2021-2022. Zmiany, najczęstsze niejasności i wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa"  - szkolenie stacjonarne


Termin szkolenia:       22.09.2021, godzina 09.00 – 15.15
Miejsce szkolenia:      Przemyśl, ul. A. Asnyka 4, I piętro
Czas trwania:              7  godzin dydaktycznych + 3 przerwy (w tym przerwa obiadowa)
Wykładowca:              Paweł Łabno
Koszt uczestnictwa:   350,00 zł netto + 23% VAT


Dla kogo:  
Szkolenie adresowane jest do pracowników księgowości przedsiębiorstw, pracowników i właścicieli biur rachunkowych czy innych osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT.

Cel i korzyści szkolenia:
Omówienie zagadnień z zakresu podatku VAT, które ulegają zmianie w 2021-2022 r.
Przepisy z zakresu podatku VAT należą do najczęściej nowelizowanych regulacji prawnych, na których stosowanie istotny wpływ wywiera również orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi m.in. zmiany w zakresie JPK, Krajowy System e-Faktur czy zmiany w zakresie wystawiania faktur mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. itd.

Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie JPK obowiązujące od 1 lipca 2021 r.
  • zmiana dot. kodu TP
  • likwidacja kodu MPP
  • zmiany dot. kodów GTU (m.in. dot. kodów 01,10,12)
  • zmiany dotyczące ujmowania w JPK tzw. faktur uproszczonych (tj. paragony fiskalne do kwoty brutto 450 zł z NIP nabywcy)
  • zmiany dotyczące ujmowania w JPK „kwitków” autostradowych oraz biletów jednorazowych za przejazdy osób
  • ujmowanie w JPK korekt podatku naliczonego przez nabywcę, gdy nie dysponuje on fakturą korygującą
  • pozostałe zmiany oraz przepisy przejściowe
  • zmiany w zakresie JPK a kwestia składania czynnego żalu przy korektach JPK

  2. Sygnalizacja zmian obowiązujących od 1 lipca 2021 r. wprowadzonych w ramach tzw. pakietu E-commerce

  3. Zmiany przewidziane w ramach pakietu SLIM-VAT 2 (planowany termin wejścia w życie: 1 październik 2021 r.)
  • modyfikacja zasad dot. korygowania WNT oraz importu usług
  • zmiany dot. korekt podatku naliczonego
  • zmiany w zakresie ulgi na złe długi
  • pozostałe zmiany (w tym m.in.: dot. rachunku VAT, transakcji „łańcuchowych”)

  4. Krajowy System e-Faktur (KSeF) i ustrukturyzowane faktury elektroniczne (planowany termin wejścia w życie: 1 styczeń 2022 r.) – m.in.:
  • cel wprowadzenia KSeF i charakter systemu KSeF
  • zasady wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych poprzez KSeF
  • kwestie techniczne oraz zasady dostępu do systemu KSeF
  • „zachęty” dla korzystania z systemu KSeF
  • KSeF a PEF.

  5. Dalsze zmiany w zakresie wystawiania faktur mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  6. Zmiany w podatku VAT od 01.01.2021 r.  (ustawa nowelizująca z dnia 28 listopada 2020 r. - tzw. pakiet SLIM VAT):
  • zmiany dot. rozliczania faktur korygujących "in plus" oraz "in minus"
  • podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości
  • możliwość stosowania tego samego kursu wymiany waluty w VAT i podatku dochodowym
  • możliwość odliczania podatku naliczonego względem usług noclegowych podlegających odsprzedaży
  • dopuszczenie potrąceń umownych przy MPP
  • zmiany w systemie TAX- FREE (sygnalizacja zmian - planowany termin wejścia w życie: 01.01.2022 r.)
  • pozostałe zmiany

  7. Objaśnienia MF z dnia 16 października 2020 r. dot. wystawiania faktur do paragonów

  8. Orzecznictwo zapadłe w ostatnim czasie mające istotny wpływ na rozliczanie podatku VAT dot. m.in.:
  • stosowania ulgi na złe długi przez sprzedawcę/usługodawcę
  • rozliczania WNT („rozjazd” pomiędzy okresami wykazywania podatku należnego i podatku naliczonego)
  • kart paliwowych
  • dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT

  9. Objaśnienia MF z dnia 16 października 2020 r. dot. wystawiania faktur do paragonów


  Osoba prowadząca:
  PAWEŁ ŁABNO - doradca podatkowy nr 10584, prawnik, wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; wielokrotnie reprezentował klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatku VAT; autor licznych publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Vademecum Głównego Księgowego), współautor Leksykonu VAT, wieloletni i uznany wykładowca z zakresu podatku VAT.


  Kontakt:
  Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
  Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


  ZAPRASZAMY !!!


  Szkolenie stacjonarne pt.

  Pliki do pobrania

  Dodaj komentarz

  Dodaj

  Polecane

  Newsletter

  Zapisz się