• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”

Bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”

Bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”.

Webinarium odbędzie się 30 listopada 2021 r. od 11:00 do 11:45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na  adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2021 r. do 7:30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 30 listopada 2021 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach.

Program webinarium:
1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
2. Możliwość pozyskania wsparcia na podniesienie kwalifikacji w ramach projektu „Akademia kwalifikacji – program wzrostu kwalifikacji osób dorosłych z subregionu przemyskiego” realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o.
  • Cel projektu
  • Grupa docelowa projektu
  • Formy wsparcia
  • Proces aplikowania o wsparcie
  • Proces uczestnictwa w projekcie.
Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail: lpi.przemysl@podkarpackie.pl

Bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”

Pliki do pobrania

Polecane