• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

„PRZEMYŚLany pomysł na biznes” Konkurs na najlepszy biznesplan dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Przemyśla

„PRZEMYŚLany pomysł na biznes” Konkurs na najlepszy biznesplan dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Przemyśla

PARR S.A. zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Przemyśla do wzięcia udziału w Konkursie

"PRZEMYŚLany pomysł na biznes"


Do wygrania atrakcyjne nagrody (laptopy, tablety, smartfony) !

Celem Konkursu jest pobudzenie kreatywności wśród uczniów oraz zachęcenie do poszukiwania pomysłów na własny biznes.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie w zespole 2-osobowym, zwanym dalej „Zespołem” biznesplanu przedsięwzięcia opartego na realiach obecnej sytuacji na rynku.

Biznesplany można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w PARR S.A. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZEMYŚLany pomysł na biznes” (Edycja I) na adres:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1,
37-700 Przemyśl, pokój nr 314

Komisja oceniać będzie m.in. oryginalność pomysłu, realność, racjonalność oraz szanse na utrzymanie planowanej działalności na rynku.

Harmonogram Konkursu:

•    03.10.2022 – 28.10.2022 - Składanie biznesplanów do Konkursu
•    31.10.2022 – 10.11.2022 - Ocena biznesplanów
•    18.11.2022 - Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród


Więcej informacji:
https://www.razemzmieniamyprzemysl.parr.pl/przemyslany-pomysl-na-biznes-konkurs-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych-z-terenu-miasta-przemysla-edycja-i


ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU WŁASNEGO POMYSŁU NA BIZNES !!!!!


Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Razem zmieniamy Przemyśl”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
w ramach Programu „Rozwój Lokalny”„PRZEMYŚLany pomysł na biznes” Konkurs na najlepszy biznesplan dla uczniów szkół ponadpodstawowych  z terenu Miasta Przemyśla

Polecane