• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

"Zmiany w Prawie Pracy w 2023 r. - przepisy, interpretacje" - 04.04.2023 r. - NOWY TERMIN SZKOLENIA

"Zmiany w Prawie Pracy w 2023 r. - przepisy, interpretacje" - 04.04.2023 r. - NOWY TERMIN SZKOLENIA


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:


"Zmiany w Prawie Pracy w 2023 r. – przepisy, interpretacje"


Termin szkolenia:       04.04.2023 r., godzina 09.00 – 14.00
Miejsce szkolenia:       Szkolenie stacjonarne, Przemyśl, ul. Asnyka 4, I piętro
Czas trwania:               6  godzin dydaktycznych + 3 przerwy (w tym przerwa obiadowa)
Wykładowca:               Mateusz Piotr Borek
Cena obejmuje:          300,00 zł netto/osobę + 23% VAT
                                      250,00 zł netto/osobę +23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, obiad oraz serwis kawowy).

Dla kogo:  
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Cel i korzyści ze szkolenia:
• przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresów nowo regulowanych w prawie pracy,
• poszerzenie i pogłębienie wiedzy na poziomie zaawansowanym w zakresach, które standardowo budzą wątpliwości,
• zapoznanie uczestników z najciekawszym najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy i omówienie jego stosowania w praktyce.

Program szkolenia:
1.    Praca zdalna:
•    podstawy prawne świadczenia pracy zdalnej i przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
•    praca zdalna na żądanie - kategorie uprzywilejowanych pracowników,
•    okazjonalna praca zdalna,
•    ograniczenia w możliwości żądania powrotu do wykonywania pracy offline,
•    podstawy odmowy powierzenia wykonywania pracy w formie zdalnej,
•    koszty pracy zdalnej - porównanie ekwiwalentu i ryczałtu,
•    kontrola wykonywania pracy świadczonej w formie pracy zdalnej,
•    ochrona danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej,
•    BHP zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalnie,
•    wypadek przy pracy zdalnej,
•    zmiany w dokumentacji pracowniczej,
•    regulamin pracy zdalnej, porozumienie oraz inne dokumenty.
2.    Kontrola trzeźwości:
•    zasady przeprowadzenia kontroli, rodzaje i formy kontroli,
•    niedyskryminacyjny dobór pracowników do kontroli prewencyjnej,
•    metody przeprowadzenia kontroli bez zarzutu o naruszenie dóbr osobistych pracownika,
•    kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu,
•    obowiązki informacyjne dotyczące kontroli,
•    nowa część akt osobowych E dotyczących kontroli trzeźwości
•    obowiązek prowadzenia z ograniczeniem czasowym przetwarzania danych,
•    stwierdzenie nietrzeźwości pracownika, możliwość kwestionowania wyniku badania konsekwencje,
•    badanie trzeźwości pracownika zdalnego,
•    zmiany w regulaminie i dodatkowe dokumenty związane z kontrolą,
•    kontrola trzeźwości wobec osób świadczących pracę niebędących pracownikami.
3.    Nowe zasady zawierania umów o pracę zgodnie ze projektowanymi na podstawie unijnych dyrektyw zmianami w 2023 r.
4.    Nowe przepisy ochronne dla pracowników.
5.    Zakaz ograniczania pracownikom podejmowania dodatkowego zatrudnienia zgodnie ze projektowanymi na podstawie unijnych dyrektyw zmianami w 2023 r.
6.    Rozwiązywania umów o pracę z uwzględnieniem projektowanych na podstawie unijnych dyrektyw zmian w 2023 r.
7.    Nowe rewolucyjne uprawnienia pracowników do zwolnień od pracy zgodnie ze projektowanymi na podstawie unijnych dyrektyw zmianami w 2023 r.
8.    Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem zgodnie ze projektowanymi na podstawie unijnych dyrektyw zmianami w 2023 r.
9.    Zasady udzielania przerw w pracy zgodnie ze projektowanymi na podstawie unijnych dyrektyw zmianami w 2023 r.
10.    Nowe zasady rozliczania szkoleń zgodnie ze projektowanymi na podstawie unijnych dyrektyw zmianami w 2023 r.
11.    Delegowanie pracowników do pracy za granicą zgodnie ze projektowanym w 2023 r. zmianami.
12.    Przepisy przejściowe zgodnie ze projektowanymi na podstawie unijnych dyrektyw zmianami w 2023 r.
13.    Najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy wraz z omówieniem przepisów.
14.    Najnowsze stanowiska urzędowe w zakresie prawa pracy.
15.    Pytania i odpowiedzi.


Osoba prowadząca:
Mateusz Piotr Borek – Radca Prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał min. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biurze Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, kancelariach prawnych czy spółkach prawa handlowego.

Specjalista w zakresie kompleksowej obsługi prawnej szczególnie w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniach sądowych. Autor licznych opinii i interpretacji prawnych z zakresu prawa pracy.

W praktyce radcy prawnego zajmuje się m.in. szkoleniem pracowników i pracodawców z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.


Źródło grafiki:
https://pixabay.com/pl/photos/kodeks-pracy-zasoby-ludzkie-3520805/

Kontakt:

Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: brp@parr.pl

ZAPRASZAMY !!!

Pliki do pobrania

Polecane