• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

NOWY TERMIN SZKOLENIA "Czas pracy i czas pracy kierowców po zmianach przepisów w 2023 r." - 13.12.2023 r.

NOWY TERMIN SZKOLENIA "Czas pracy i czas pracy kierowców po zmianach przepisów w 2023 r." - 13.12.2023 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

NOWY TERMIN SZKOLENIA !

"Czas pracy i czas pracy kierowców po zmianach przepisów w 2023 r."

Termin szkolenia:       13.12.2023 r., godzina 09.00 – 15.00
Miejsce szkolenia:       Szkolenie stacjonarne, Przemyśl, ul. Lwowska 9, Budynek MZK w Przemyślu, I piętro
Czas trwania:               7  godzin dydaktycznych + 3 przerwy (w tym przerwa obiadowa)
Wykładowca:               Mateusz Piotr Borek
Cena obejmuje:          350,00 zł netto/osobę + 23% VAT
                                      320,00 zł netto/osobę +23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, obiad oraz serwis kawowy.

Dla kogo:  
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących. Adresatami szkolenia są również przewoźnicy, spedytorzy, zarządzający pracą kierowców a także kierowcy.

Cel szkolenia:
 • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresów nowo regulowanych w prawie pracy,
 • omówienie aktualnych regulacji w zakresie czasu pracy kierowców i użytkowania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie, w tym najnowsze zmiany w przepisach,
 • przekazanie praktycznych informacji, które będą pomocne przy planowaniu pracy kierowców i w przypadku ewentualnej kontroli.

Korzyści ze szkolenia:
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania czasu pracy
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców,
 • poznanie zasad prawidłowego użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografów),
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych z omawianymi zagadnieniami,
 • wypracowanie zasad postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy.

Program szkolenia:
I. Czas pracy po zmianach przepisów w 2023 r.
 1. Podstawowe pojęcia i obowiązki związane z czasem pracy;
 2. Norma i wymiar czasu pracy;
 3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy pracownika oraz doba pracownicza;
 4. Okresy rozliczeniowe, systemy i rozkłady czasu pracy;
 5. Planowanie czasu pracy ;
 6. Treść harmonogramu czasu pracy;
 7. Ewidencjonowanie czasu pracy;
 8. Praca w godzinach nadliczbowych;
 9. Praca w porze nocnej;     
 10. Praca w niedziele i święta ;
 11. Czas pracy a okresy nieświadczenia pracy ;
 12. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

II. Czas pracy kierowców od podstaw po zmianach przepisów w 2023r.
 1. Podstawy prawne regulujące czas pracy kierowcy zawodowego;
 2. Zakres stosowania przepisów, wyłączenia z przepisów;
 3. Jazda i praca dzienna, tygodniowa i dwutygodniowa;
 4. Przerwy w pracy – zasady stosowania
 5. Odpoczynek dzienny i tygodniowy;
 6. Pora nocna kierowcy zawodowego
 7. Podstawowe zasady dotyczące rejestracji czasu pracy za pomocą tachografów;
 8. Zmiany w zatrudnianiu kierowców międzynarodowych i rozliczaniu ich wynagrodzeń po 19 sierpnia 2023r;
 9. Zmiany w delegowaniu kierowców w transporcie drogowym po 19 sierpnia 2023r.
 10. Panel dyskusyjny.

Osoba prowadząca:

Mateusz Piotr Borek – Radca Prawny. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał min. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biurze Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, kancelariach prawnych czy spółkach prawa handlowego.
Specjalista w zakresie kompleksowej obsługi prawnej szczególnie w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniach sądowych. Autor licznych opinii i interpretacji prawnych z zakresu prawa pracy.
W praktyce radcy prawnego zajmuje się m.in. szkoleniem pracowników i pracodawców z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.Źródło grafiki:
https://pixabay.com/pl

Kontakt:

Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: brp@parr.pl

ZAPRASZAMY !!!

NOWY TERMIN SZKOLENIA

Pliki do pobrania

Polecane