• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie „Wypełnianie sprawozdań BDO z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r.” - 19.01.2024 r.

Szkolenie „Wypełnianie sprawozdań BDO z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r.” - 19.01.2024 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

„Wypełnianie sprawozdań BDO  
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r.”


Termin szkolenia:       19.01.2024 r., godzina 09.00 – 14.00
Miejsce szkolenia:       Szkolenie stacjonarne, Przemyśl, ul. Lwowska 9, Budynek MZK w Przemyślu, I piętro
Czas trwania:               6  godzin dydaktycznych + 3 przerwy (w tym przerwa obiadowa)
Wykładowca:               Anna Panek-Kisała
Cena obejmuje:          380,00 zł netto/osobę + 23% VAT
                                      350,00 zł netto/osobę +23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, obiad oraz serwis kawowy).

Dla kogo:  
Szkolenie skierowane jest do:
•    pracowników gmin (urzędy gmin, urzędy miast i gmin, urzędy miasta)
•    przedsiębiorców
•    specjalistów ds. ochrony środowiska
•    pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

Cel szkolenia:
Pozyskanie wiedzy z zakresu zmienionych przepisów dotyczących gospodarki odpadami i funkcjonowania rejestru, ewidencji oraz sprawozdawczości w systemie BDO.

Korzyści szkolenia:
Uczestnik po szkoleniu swobodnie będzie poruszał się w systemie BDO w zakresie rejestru, aktualizacji danych, ewidencji i sprawozdawczości, a także uzyska wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.

Program szkolenia:
1.    Omówienie istotniejszych  definicji mających wpływ na wypełnianie sprawozdań
2.    Zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO,:
 • Kto jest użytkownikiem głównym, a kto podrzędnym’
 • Kto może wysyłać sprawozdania
 • Pełnomocnictwa. 
 • Terminy składania sprawozdań.
 • Dostęp dla jednostek administracji publicznej i służb kontrolnych.
 • Wysyłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
 • Zakres danych podawanych w sprawozdaniu (m. in. odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji, gdzie wykazać odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady komunalne przekazane do termicznego przekształcania).
 • Jak i gdzie powinny być uwzględnione w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do ponownego użycia i recyklingu.
 • Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją). 
 • Odpady przekazywane osobom fizycznym, odzysk poza instalacjami, wywóz odpadów poza terytorium RP.
 • Skąd pozyskać dane w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.
 • Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do składowania (191212 – podział na 2 frakcje- jakie ma znaczenie).
 • Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do termicznego przekształcania.
 • Wykazanie informacji o stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
 • Informacje o masie produktów przyjętych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych do ponownego użycia oraz naprawy.
 • Korekta sprawozdania (bez wezwania)
 • Korekta sprawozdania na wezwanie
 • Jakie odpady odebrane z nieruchomości niezamieszkałych uwzględniamy w sprawozdaniu
3.    Zasady obliczania poziomów za 2023 r.:
 • Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykład obliczania). Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, bioodpady poddane recyklingowi u źródła. 
 • Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • Obliczanie     poziomu     składowania     odpadów     komunalnych     (rozbieżności interpretacyjne). 
4.    Kary administracyjne
5.    Pytania i odpowiedzi

Osoba prowadząca:
Anna Panek-Kisała – posiada doświadczenie teoretyczne i praktyczne w realizacji obowiązków ustawowych, współpracuje z gminami, firmami komunalnymi.  Przeprowadzała kontrole gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, analizowała wnioski i wydawała decyzje administracyjne. Członek zespołu doradczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska.


Źródło grafiki:
https://pl.freepik.com

Kontakt:

Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: brp@parr.pl

ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie „Wypełnianie sprawozdań BDO z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r.” - 19.01.2024 r.

Pliki do pobrania

Polecane