• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48) 16 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na ekonomię społeczną i edukację w dziedzinie pomocy społecznej"

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na ekonomię społeczną i edukację w dziedzinie pomocy społecznej"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Fundusze Europejskie na ekonomię społeczną i edukację w dziedzinie pomocy społecznej".
 
Webinarium odbędzie się 10 czerwca 2024 r., od godziny 10:00 do 11:15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.
 
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do:
- osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- osób prawnych zamierzających założyć przedsiębiorstwo społeczne,
- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- podmiotów ekonomii społecznej (w tym PS), podmiotów reintegracyjnych itp.,
z terenu woj. podkarpackiego, tj. z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, przemyskiego oraz m. Przemyśla,
oraz
- osób młodych (uczniowie i studenci), nauczycieli kształcenia zawodowego, osób dorosłych, którzy są zainteresowani dziedziną pomocy społecznej (szkolenia, kursy),
- uczelni, placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, wiedzy i pomysłów.
 
Program webinarium:
  1. Rozpoczęcie i przywitanie uczestników spotkania. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.
  2. Założenia projektu PIONIER – rozwój i wzmacnianie potencjału sektora ekonomii społecznej" - przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
  3. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej - przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
  4. Omówienie najczęściej pojawiających się pytań. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.
  5. Zakończenie spotkania.

 
Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail pife.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na ekonomię społeczną i edukację w dziedzinie pomocy społecznej

Pliki do pobrania

Polecane