• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48) 16 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do udziału w warsztatach nt. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla na lata 2025-2035

Zaproszenie do udziału w warsztatach nt. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla na lata 2025-2035

Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla na lata 2025 - 2035.

W związku z partycypacyjnym modelem opracowania głównego dokumentu strategicznego dla Miasta Przemyśla zachęcamy przemyskich przedsiębiorców do uczestnictwa w warsztacie, który odbędzie się:
  • w środę 12 czerwca 2024 r.
  • o godz. 13:00
  • w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, sala nr 18

Spotkanie poprowadzą moderatorzy reprezentujący Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z Cieszyna, którzy wspierają Urząd Miejski w Przemyślu realizacyjnie i doradczo w procesie planowania strategicznego.

Agenda:
1. Miasto Przemyśl - omówienie aktualnych trendów społeczno-gospodarczych.
2. Kluczowe problemy i wyzwania miasta - perspektywa mieszkańców, część dyskusyjna.
3. Miasto Przemyśl w perspektywie 2030 roku - jakie ma być? Dyskusja nad wizją zmiany Przemyśla, określenie kluczowych działań, projektów i przedsięwzięć.

Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w warsztatach pozwoli na zebranie od Państwa uwag, opinii oraz wniosków umożliwiających zbudowanie planu strategicznego dla Miasta Przemyśla w perspektywie 2035 roku.

Zaproszenie do udziału w warsztatach nt. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla na lata 2025-2035

Polecane