• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48) 16 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

PARP ogłasza kolejny nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

PARP ogłasza kolejny nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w I naborze, już od 18 lipca br. będą mogli składać wnioski o  wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Termin naboru: 18 lipca 2024 r. – 20 sierpnia 2024 r.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Więcej informacji w komunikacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - link poniżej:

PARP ogłasza kolejny nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

Polecane