•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Rozwój marketingu transgranicznego produktu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim

 • marketing 0

Rozwój marketingu transgranicznego produktu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim

 Początkiem czerwca 2006 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Rozwój marketingu transgranicznego produktu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim". Wniosek został złożony w lipcu 2005 r. i po przejściu pozytywnej weryfikacji w dniu 22 maja 2006 roku została podpisana umowa o jego dofinansowanie w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie. Przyznane dofinansowanie ze środków UE wynosi 62 586,75 złotych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG III Polska-Republika Słowacka.

Celem ogólnym projektu jest rozwój regionów przygranicznych - podniesienie jakości życia ich mieszkańców, lepsza dostępność i atrakcyjność dla inwestorów i turystów oraz wspieranie przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju rynku pracy. Celami szczegółowymi są:
 • integrowanie środowisk zainteresowanych tradycjami wiążącymi się z projektem,
 • stworzenie sieci współpracy w dziedzinie rozwoju turystyki i transgranicznego systemu obsługującego ten produkt,
 • promocja zewnętrzna produktu,
 • rozwój edukacji sportowej społeczności euroregionu.
W ramach projektu planowane jest:
 • wydanie przewodnika i folderu promującego Transgraniczny produkt turystyczny - głównie turystykę aktywną,
 • przygotowanie strony internetowej - wirtualnej sieci transgranicznej informacji turystycznej,
 • uruchomienie punktów informacji turystycznej po obu stronach granicy,
 • udział w targach turystycznych w Poznaniu,
 • study-tour, wymiana doświadczeń w zakresie obsługi i marketingu turystycznego,
 • organizacja imprezy: Mistrzostwa Euroregionu Karpackiego w Narciarstwie Alpejskim - Przemyśl 2007.
Projekt spowoduje zintegrowane wysiłki w zakresie poprawy usług turystycznych poprzez wspólne warsztaty i wymianę doświadczeń oraz wspólne przygotowywania sezonowych ofert turystycznych i występowanie w targach turystycznych. Dzięki tym działaniom zostanie poprawiona atrakcyjność turystyczna tego regionu przyciągająca turystów. Napływ turystów spowoduje wzmożony rozwój usług i powstawanie nowych miejsc pracy, co poprawi całą koniunkturę gastronomiczno-hotelarską i stanie się znaczącym bodźcem do rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu.

Osoby do kontaktu w sprawie projektu: Jacek Paniw, Magdalena Wołk.


Polecane

Newsletter

Zapisz się