•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pośredniczy w udzielaniu pożyczek na założenie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” uruchomionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się:
  • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • absolwenci szkoły średniej lub uczelni wyższej, w okresie do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego (wyłącznie osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej),
  • studenci ostatniego roku studiów (wyłącznie osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej).
Maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności nie może przekroczyć 20-krotnej wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie maksymalna kwota pożyczki wynosi 92 456,80 zł (obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.)

Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,44%
w skali roku  i jest stałe w całym okresie kredytowania. Maksymalny okres spłaty pożyczki  to 7 lat.

W województwie podkarpackim pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” udziela konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie instytucje - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zaangażowana jest w realizację programu na mocy umowy podpisanej z ww. konsorcjum. Zadaniem PARR S.A. jest promocja programu, pomoc w przygotowywaniu wniosków o pożyczkę a także asysta na etapie podpisywania umowy o pożyczkę (osoby ubiegające się o pożyczkę mogą podpisywać umowy na miejscu w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu).

Więcej o programie na stronie www.marr.com.pl a także w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 , pokój nr 27).

Osoby do kontaktu:
Pyszczuk Piotr
Awiorko Edyta
tel. (16) 676 09 85 wew. 4

Polecane

Newsletter

Zapisz się