• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie "Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) 2023 - praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego" - 27.03.2023 r.

Szkolenie "Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) 2023 - praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego" - 27.03.2023 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

„Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) 2023 – praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego”

Termin szkolenia:       27.03.2023, godzina 09.00 - 14.00
Miejsce szkolenia:      Szkolenie On-line
Czas trwania:               6  godzin dydaktycznych + 3 przerwy
Wykładowca:               Kamil Miśtal
Cena obejmuje:          360,00 zł netto/osobę + 23% VAT
    
                                    320,00 zł netto/osobę +23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, dostęp do platformy)


Dla kogo:  
Szkolenie skierowane do wszystkich pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych m.in. Urzędów miast, urzędów gmin, starostw powiatowych itp.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które wykorzystują w działalności orzeczniczej. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce dotyczące wydawania decyzji administracyjnych.

Program szkolenia:
 1. Zasada pisemności i jej praktyczne znaczenie
 2. Rodzaje podpisów i sposoby podpisywania pism w postępowaniu administracyjnym
 3. Sposoby wnoszenia podań
 4. Problem pozostawiania pism bez rozpoznania
 5. Zmiany w zakresie ponaglenia i sygnalizacji niezałatwienia sprawy w terminie
 6. Nowe zasady doręczeń w KPA
 7. Problematyka doręczeń tradycyjnych (doręczenia zastępcze, „żółte zwrotki”, dorosły domownik jako podmiot doręczeń)
 8. Nowe sposoby, zasady i warunki doręczeń elektronicznych
 9. Postać elektroniczna dokumentu i systemu informatycznego w KPA
 10. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 11. Pełnomocnictwa i upoważnienia w postępowaniu administracyjnego
 12. Problemy dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego
 13. Faza orzecznicza w postępowaniu administracyjnym
 14. Zrzeczenie się prawa do odwołania
 15. Rozbieżności w prawomocności i ostateczności decyzji administracyjnym
 16. Zmiany obejmujące wznowienie postępowania administracyjnego
 17. Zmiany w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji
 18. Wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w postępowaniu administracyjnym
 19. Planowane zmiany w KPA w 2023 r.
 20. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca:
Kamil Miśtal - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy.
Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.


Źródło grafiki:
https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/dworski-mlot-i-ksiazki-pojecie-wyroku-i-prawa_8760882.htm#query=kodeks%20post%C4%99powania&position=3&from_view=search&track=ais


Kontakt:

Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl

ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie

Pliki do pobrania

Polecane