• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego po zmianach ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2020 r. - szkolenie on-line - 16.02.2021 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego po zmianach ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2020 r. - szkolenie on-line - 16.02.2021 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu:

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego po zmianach ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2020 r.
- szkolenie on-line


Termin szkolenia:         16.02.2021 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 5 godzin dydaktycznych + 2 przerwy
Wykładowca:                 Elżbieta Bartman-Cupryś
Koszt uczestnictwa:     200,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:   
Kierowników i specjalistów działów inwestycji,Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, Kierowników kontraktów, Kierowników budów, Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany, Członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, Dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich (w tym deweloperskich), Pracowników samorządowych, których zakres obowiązków związany jest z postępowaniem administracyjnym obejmującym prawo budowlane, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Projektantów oraz Kierowników budowy lub Kierowników robót, inwestorów prywatnych oraz innych osób pełniących funkcje obsługi technicznej w budownictwie.

Cel szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom najistotniejszych aspektów formalnoprawnych związanych z procesem budowlanym, w tym problematyki dotyczącej szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego po zmianach ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2020 r.

Korzyści:
Zapoznanie uczestników ze szczegółowym zakresem i formą projektu budowlanego po zmianach ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2020 r. Uzyskanie praktycznych wskazówek do rozwiązania problemów uczestników.

Program szkolenia:
1.    Projekt budowlany – zagadnienia wstępne na tle zmienionej od 19 września 2020 r. ustawy Prawo budowlane;
2.    Ogólne wymagania dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego przy uwzględnieniu poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
3.    Projekt zagospodarowania działki lub terenu – zakres opracowania
4.    Projekt architektoniczno – budowlany – zakres opracowania
5.    Projekt techniczny – zakres opracowania
6.    Podsumowanie


Szkolenie on-line - podstawowe informacje:
1.    Zajęcia będą prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
2.    Do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla.
3.    Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu oraz materiały w formacie PDF - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numerów telefonu na wypadek problemów technicznych.
4.    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
5.    Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
6.    PARR S.A. oraz prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


Osoba prowadząca:
ELŻBIETA BARTMAN-CUPRYŚ - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny- członek  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, oraz w latach 2014-2020 pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Specjalizuje się w tematyce procesu inwestycyjnego.

Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.

Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane