• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Udostępnianie i odmowa udostępnienia informacji publicznej w praktyce - szkolenie on-line - 24.02.2021 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Udostępnianie i odmowa udostępnienia informacji publicznej w praktyce - szkolenie on-line - 24.02.2021 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu:

Udostępnianie i odmowa udostępnienia informacji publicznej w praktyce
- szkolenie on-line


Termin szkolenia:         24.02.2021 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 6 godzin dydaktycznych + 3 przerwy
Wykładowca:                 Piotr Fojtik
Koszt uczestnictwa:     225,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:    
•    Pracownicy jednostek samorządowych oraz pracownicy spółek komunalnych
•    Pracownicy administracji publicznej
•    Osoby odpowiedzialne za publikację informacji
•    Osoby zainteresowane zagadnieniami prawnymi z zakresu dostępu do informacji publicznej

Cel szkolenia:
Przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego.

Korzyści:
•    dowiedzą się Państwo jakie są ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej
•    uzyskają Państwo wiedzę na temat zasad funkcjonowania BIP
•    poznają Państwo wzajemne relacje pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej a RODO
•    dowiedzą się Państwo jak udostępniać informacje publiczne bez naruszenia przepisów RODO

Program szkolenia:
1.    Pojęcie informacji publicznej - zagadnienia wstępne.
2.    Treść prawa do informacji publicznej.
3.    Ograniczenia prawa do informacji publicznej:
a) Zasady ograniczenia
b) Zakres ograniczenia
4.    Obowiązek udostępnienia informacji publicznej:
a) Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej:
- Organy władzy publicznej;
- Organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
- Związki zawodowe i ich organizacje;
- Partie polityczne;
- Inne podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej;
b) Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej.
5.    Udostępnianie informacji publicznej:
a) Formy udostępniania informacji publicznej:
- Urzędowy publikator teleinformatyczny;
- Charakterystyka i status Biuletynu Informacji Publicznej;
- Zakres i rodzaj informacji podlegających obowiązkowi udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej ;
- Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej;
- Umieszczenie informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych;
- Wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych;
b) Procedura udostępniania informacji publicznej;
c) Odmowa udostępnienia informacji publicznej i umorzenie postępowania o udostępnienie tej informacji;
d) Instrumenty prawne służące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej:
- Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- Skarga do sądu administracyjnego;
- Powództwo do sądu powszechnego.
6.    Podsumowanie - przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach o udostępnianie informacji publicznej.


Szkolenie on-line - podstawowe informacje:
1.    Zajęcia będą prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
2.    Do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla.
3.    Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu oraz materiały w formacie PDF - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numerów telefonu na wypadek problemów technicznych.
4.    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową
w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
5.    Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
6.    PARR S.A. oraz prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia
i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


Osoba prowadząca:
PIOTR FOJTIK - Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, arbiter Sądu Polubownego Meritum z siedzibą w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching, Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie


Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.

Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane