• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie technologiczne dotyczące eksploatacji systemów uzdatniania wody - 23.11.2021 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Szkolenie technologiczne dotyczące eksploatacji systemów uzdatniania wody - 23.11.2021 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

"Szkolenie technologiczne dotyczące eksploatacji systemów
uzdatniania wody"


Termin szkolenia:         23.11.2021, godzina 09.00 - 13.00
Miejsce szkolenia:        Przemyśl, ul. Rosłońskiego 15, Zakład Uzdatniania Wody
Czas trwania:                 5 godzin dydaktycznych + 2 przerwy
Wykładowca:                 dr inż. Łukasz Weber
Koszt uczestnictwa:     270,00 zł netto + 23% VAT


Dla kogo:   
Operatorzy oczyszczalni ścieków obsługujący urządzenia zakładu w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków.  Osoby kierujące zadaniami operatorów niższych szczebli. Osoby wykonujące prace uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami.

Cel i korzyści szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji systemów uzdatniania wody poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji, optymalne wykorzystanie zasobów, szybkie rozwiązywanie problemów czy redukcję błędów użytkowania i kosztów serwisu.

Program szkolenia:
1. Uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej. Cele technologiczne. Koagulacja i sedymentacja
2. Filtracja pospieszna. Aspekty technologiczne i eksploatacyjne (długości cyklu filtracyjnego, zapowietrzanie filtrów, płukanie filtrów, wspomaganie procesu)
3. Utlenianie i dezynfekcja. Rola i skuteczność ozonu w uzdatnianiu wody powierzchniowej. Bakterie wskaźnikowe oraz warunki dobrej dezynfekcji.
4. Pytania i odpowiedzi

Osoba prowadząca:
dr inż. Łukasz Weber - Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorant profesora Marka Sozańskiego. Autor licznych koncepcji, analiz, badań i projektów z zakresu technologii uzdatniania wody. Od wielu lat prowadzi szkolenia kadry eksploatacyjnej i kierowniczej Zakładów Uzdatniania Wody. Opracował autorski cykl szkoleń poświęconych uzdatnianiu wody, w których uczestniczyło już ponad 1000 pracowników SUW.


Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane