• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Prawo Budowlane - Nowelizacja. Znaczenie prawne i praktyczne dla podmiotów publicznych (zakres i skutki nowelizacji, obowiązek cyfryzacji od 1.07.2021 r.) - szkolenie stacjonarne - 07.09.2021 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Prawo Budowlane - Nowelizacja. Znaczenie prawne i praktyczne dla podmiotów publicznych (zakres i skutki nowelizacji, obowiązek cyfryzacji od 1.07.2021 r.) - szkolenie stacjonarne - 07.09.2021 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

„Prawo Budowlane - Nowelizacja. Znaczenie prawne i praktyczne dla podmiotów publicznych
(zakres i skutki nowelizacji, obowiązek cyfryzacji od 1.07.2021r.)”
- szkolenie stacjonarne

Termin szkolenia:       07.09.2021, godzina 09.00
Miejsce szkolenia:      Przemyśl, ul. A. Asnyka 4, I piętro
Czas trwania:              7 godzin dydaktycznych + 3 przerwy (w tym przerwa obiadowa)
Wykładowca:              Elżbieta Bartman-Cupryś
Koszt uczestnictwa:   320,00 zł netto + 23% VAT


Dla kogo:   
Szkolenie dla kierowników i specjalistów działów inwestycji, pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, kierowników kontraktów, kierowników budów, pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich (w tym deweloperskich), pracowników samorządowych, których zakres obowiązków związany jest z postępowaniem administracyjnym obejmującym prawo budowlane, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów oraz kierowników budowy lub kierowników robót, innych osób pełniących funkcje obsługi technicznej w budownictwie oraz inwestorów prywatnych.

Cel i korzyści szkolenia:
Zmiany w prawie budowlanym z 2020 r. oraz lutego, marca i lipca 2021 bardzo istotnie wpłynęły na cały proces budowlany. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego i zmiany obowiązujące w czasie pandemii budzą wątpliwości i obawy co do inwestycji nowych i już rozpoczętych. Wyzwaniem staje się elektroniczny dziennik budowy, jak również elektroniczna książka obiektu budowlanego.

Program szkolenia:

1. Duża nowelizacja Prawa budowlanego obowiązująca od 19 września 2020 r.
 • Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu
 • Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po zmianach
 • Katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budów i robót budowlanych
 • Zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz obowiązków projektanta - nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z uwzględnieniem zmian po 1 lipca 2021 r.)
 • Zmiany w zakresie sprawdzania projektu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej
 • Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego  - nowe regulacje
 • Zwiększenie stabilności decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora w przypadku zbycia nieruchomości
 • Nowe wymogi związane z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem budowy
 • Przepisy przejściowe.

2. Cyfryzacja procesu budowlanego w świetle ostatnich zmian Prawa budowlanego oraz nowych rozporządzeń wykonawczych - zmiany w procedurze uzyskania zgody budowlanej (w trybie zgłoszenia i pozwolenia na budowę).

3. Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę - jak to zrobić ?

Osoba prowadząca:

Elżbieta Bartman-Cupryś - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Radca prawny - członek  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, Kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w latach 2014-2020 pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Specjalizuje się w tematyce procesu inwestycyjnego.


Kontakt:

Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl

ZAPRASZAMY !!!


Polecane