• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Motywowanie pracowników i wsparcie w realizacji celów – szkolenie on-line dla kierowników i menedżerów - 13.05.2021 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Motywowanie pracowników i wsparcie w realizacji celów – szkolenie on-line dla kierowników i menedżerów - 13.05.2021 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu:

Motywowanie pracowników i wsparcie w realizacji celów
- szkolenie on-line dla kierowników i menedżerów


Termin szkolenia:         13.05.2021 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 8 godzin dydaktycznych + 3 przerwy
Wykładowca:                 Tomasz Hermaniuk
Koszt uczestnictwa:     200,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:   
Program szkolenia skierowany jest do menedżerów, kierowników, liderów zespołów, a także wszystkich tych, którzy odpowiedzialni są za efektywne budowanie, motywowanie i zarządzanie zespołami pracowniczymi.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia z motywowania pracowników jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów motywowania pracowników oraz przekazanie skutecznych metod i technik, którymi można posłużyć się w procesie motywowania podwładnych.

Korzyści:
•    zrozumienie sensu i istoty motywacji wewnętrznej i zewnętrznej pracowników,
•    poznanie zaawansowanych i rozbudowanych strategii motywacji,
•    zyskanie informacji na temat metod i technik motywowania jednostek i zespołu,
•    zdobycie kompetencji do udzielania poprawnej i skutecznej informacji zwrotnej.

Program szkolenia:
Moduł I. Kompetencje menedżerskie
1.    Rola kierownika zespołu  - odpowiedzialność za zadania, zespół, rozwój ludzi
2.    Cechy osobowości i umiejętności szefa
3.    Skuteczne przywództwo w organizacji
4.    Autorytet jako podstawa sprawnego zarządzania
5.    Podstawowe czynniki budujące autorytet
6.    Budowanie relacji  z  podwładnymi
7.    Techniki wywierania wpływu w procesie zarządzania
Moduł II. Zarządzanie zespołem i realizacja zadań
1.    Style zarządzania i ich wykorzystanie w praktycznych sytuacjach menedżerskich
2.    „Wady i zalety” wynikające z różnych stylów zarządzania
3.    Dobór stylu do zadania, grupy i sytuacji
4.    Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania
5.    Delegowanie zadań - informowanie, wydawanie poleceń, delegowanie uprawnień
Moduł III. Wsparcie i motywowanie pracowników
1.    Psychologiczne aspekty motywowania
2.    Znaczenie i funkcja motywowania pozafinansowego
3.    Skuteczne sposoby okazywania uznania i aprobaty
4.    Zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych – krytyka i pochwała
5.    Coaching w pracy menedżera
6.    Zasady prowadzenia rozmów coachingowych
Moduł IV. Narzędzia zespołowego rozwiązywania problemów i generowania pomysłów
1.    Metoda burzy mózgów
2.    Metoda kruszenia obiektu
3.    Metoda Walta Disney’a
4.    Metoda sześciu kapeluszy

Szkolenie on-line - podstawowe informacje:
1.    Zajęcia będą prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
2.    Do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla.
3.    Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu oraz materiały w formacie PDF - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numerów telefonu na wypadek problemów technicznych.
4.    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
5.    Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
6.    PARR S.A. oraz prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Osoba prowadząca:
TOMASZ HERMANIUK – trener biznesu, wykładowca akademicki i przedsiębiorca. Właściciel firmy szkoleniowo-konsultingowej NEXTEP. Jest doświadczonym i cenionym trenerem biznesu, specjalistą w dziedzinie zarządzania i budowania zespołów, sprzedaży, negocjacji handlowych, wystąpień publicznych oraz szeroko rozumianych umiejętności miękkich. Ma na koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń dla korporacji, firm, organizacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji. Aktywnie działa w podkarpackim środowisku startupowym, wspierając młode firmy w zakresie planowania i budowania strategii marketingowych.
Na co dzień pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, jest Opiekunem Studenckiego Forum Business Centre Club, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Ekonomii UR – Mercatus, a także Kierownikiem Centrum Marketingu Produktów Spożywczych.
Występuje jako ekspert w krajowych i międzynarodowych projektach biznesowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą..

Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.

Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane