• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nowe wyzwania dla gmin w zakresie realizacji obowiązków recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r. - szkolenie on-line - 16.04.2021 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Nowe wyzwania dla gmin w zakresie realizacji obowiązków recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r. - szkolenie on-line - 16.04.2021 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu:

Nowe wyzwania dla gmin w zakresie realizacji obowiązków
recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r.
- szkolenie on-line


Termin szkolenia:         16.04.2021 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 7 godzin dydaktycznych + 3 przerwy
Wykładowca:                 Anna Panek-Kisała
Koszt uczestnictwa:     200,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:   
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady komunalne (prywatne i samorządowe oraz specjaliści ds. ochrony środowiska, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami).

Cel i korzyści szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze.
Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, kwalifikowania odpadów, decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów, obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi, gospodarowania odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi.

Program szkolenia:
1.    Planowane zmiany definicji i ich wpływ na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
•    odpady komunalne
•    bioodpady
•    odpady budowlane.
2.    Planowane zmiany w sposobie odbierania i zbierania odpadów.
3.    Nowe poziomy recyklingu dla odpadów komunalnych
•    jakich odpadów dotyczą
•    w jaki sposób wylicza się poziom recyklingu
•    problemy w określaniu  ilości odpadów wytwarzanych 
•    recykling bioodpadów
•    jakość odpadów odbieranych selektywnie.
4.    Kontrola  odpadów komunalnych u właścicieli nieruchomości (co może nie być odpadem komunalnym).
5.    Monitorowanie sposobu i ilości odbieranych i zbieranych odpadów.
6.    Kluczowe zapisy w SIWZ i umowach na odbiór odpadów.
7.    Przygotowanie do ponownego użycia  - działania – skutki.
8.    Ustawowe zasadny prowadzenia ewidencji w BDO (kto prowadzi ewidencje, Karty KPOK, KPO i KEOK i KEO, wątpliwości interpretacyjne).
9.    Nakładanie sankcji
•    skutki braku realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
•    brak lub nieterminowość sprawozdania
•    nie osiągnięcie wymaganych poziomów
•    inne
10.    Pytania i odpowiedzi. 


Szkolenie on-line - podstawowe informacje:
1.    Zajęcia będą prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
2.    Do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla.
3.    Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu oraz materiały w formacie PDF - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numerów telefonu na wypadek problemów technicznych.
4.    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
5.    Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
6.    PARR S.A. oraz prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Osoba prowadząca:
ANNA PANEK-KISAŁA - doświadczony trener i ekspert. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej, w tym w służbach kontrolnych. Posiada także wiedzę praktyczną wynikającą z prowadzenia obsługi i doradztwa dla Firm.

Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.

Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane