• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu - szkolenie On-line - 25.01.2022 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu - szkolenie On-line - 25.01.2022 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

"Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu”

Termin szkolenia:                     
25.01.2022 r., godzina 09.00 – 13.00
Miejsce szkolenia:                    
Szkolenie On-line
Czas trwania:                             
5  godzin dydaktycznych + 1 przerwa
Wykładowca:                             
Katarzyna Smulczyk
Koszt uczestnictwa:                  250,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)


Dla kogo:          
Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Korzyści szkolenia:
W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu oraz najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.
Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.
 

Program szkolenia:
 1. Jaka obowiązuje kwota wolna od podatku?
 2. Jaka obowiązuje kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy?
 3. Jaka obowiązuje skala podatkowa?
 4. Wobec kogo można stosować kwotę zmniejszającą podatek?
 5. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów?
 6. Czy pracownik może zrezygnować z podwyższonych KUP?
 7. Jakie skutki wnosi brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy?
 8. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu?
 9.  Czy pracownik może zrezygnować z „ulgi dla klasy średniej”? W jakiej formie pracownik powinien dokonać odwołania „ulgi dla klasy średniej”?
 10. Czy pracownik może wrócić do stosowania ulgi?
 11. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach związanych z Polskim Ładem?
 12. Jak „ulga dla klasy średniej” wpływa na naliczenie wynagrodzenia dla pracownika?
 13. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z zastosowaniem ulgi (przychód w przedziale 5.701 zł – 8.549 zł?
 14. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem w przedziale 8.549 zł – 11.141 zł?
 15. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem powyżej 11.141 zł?
 16.  Czy przy wypłacie zasiłku finansowanego przez ZUS można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
 17. Czy przy wypłacie świadczeń niepodlegających opodatkowaniu można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
 18. Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
 19. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, gdy pracownik rozlicza się łącznie z małżonkiem?
 20. Czy jeżeli pracownik złoży oświadczenie o wspólnym rozliczaniu się z małżonkiem, to czy naliczać „ulgę dla klasy średniej”?
 21. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który skorzysta z ulgi dla seniorów?
 22. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który powrócił z zagranicy?
 23. Jak naliczyć zaliczkę na podatek dla osób, które mają co najmniej 4 dzieci?
 24. Jak skorzystać z ulgi z tytułu opłacania składek na rzecz związków zawodowych?
 25. Od kiedy należy przestać stosowania ulg dla pracownika/zleceniobiorcy?
 26. Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku dwóch lub więcej wypłat w jednym miesiącu?
 27. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który przystąpił do PPK?
 28. Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika, gdy w ciągu roku przekroczy limit roczny 133.692 zł?
 29. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia złożone przez pracownika?
 30. Jakie zmiany obowiązują przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów zleceniobiorców?
 31. Czy zleceniobiorca może zawnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy?
 32. Jak rozliczyć wynagrodzenia pracownika, z którym zawarto umowę zlecenia?
 33. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który ma kilka wypłat w jednym miesiącu?
 34. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg dla pracowników/zleceniobiorców?
 35. Do jakiego US należy przekazywać PIT?
 36. Sesja pytań i odpowiedzi
 
Osoba prowadząca:
Katarzyna Smulczyk - wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.


Kontakt:

Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!


Polecane